Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Slagbomen bij afvalbrengstations vanaf medio april 2024 weer in gebruik

Voor het openen van de slagbomen is vanaf dat moment de afvalpas nodig. Dit betekent dat inwoners alleen met de afvalpas hun (grof)afval kunnen brengen. Op de pas wordt geregistreerd hoe vaak het afvalbrengstation wordt bezocht. Dit kan kosteloos twaalf keer per jaar. Wie vaker dan 12 keer per jaar het station bezoekt, wordt hiervoor aangeslagen via de afvalstoffenheffing.

Toegangscontrole bij afvalbrengstations was twee jaar niet mogelijk
Omdat de leverancier van de passen failliet ging, konden de passen niet meer worden gebruikt voor de toegang. Zuidplas heeft toen gekozen eerst een nieuw systeem voor het openen van de ondergrondse afvalcontainers in te voeren. Daarna is de gemeente in 2023 gestart met het zoeken naar een oplossing voor het openen de slagbomen bij de afvalbrengstations. Deze is nu gevonden, en vanaf medio april is het de bedoeling dat de slagbomen weer in gebruik worden genomen.

Informatie voor inwoners zonder afvalpas
Een aantal huishoudens die voor restafval gebruik maken van een minicontainer heeft nog geen afvalpas. In februari en maart van dit jaar start Cyclus met het toezenden van afvalpassen aan huishoudens die deze nog niet hebben.

Voor meer informatie kunnen inwoners terecht bij afval@zuidplas.nl
Voor specifieke vragen over de afvalpas, kunnen inwoners contact opnemen met Cyclus, telefoonnummer 0182-547500.