Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl

Middengebied

Hoogheemraadschap tekent hoger beroep aan tegen bestemmingsplan Zuidplaspolder: onvoldoende zekerheid over waterhuishouding

Vanmiddag heeft het college besloten om hoger beroep in te dienen tegen het bestemmingsplan ‘Middengebied Zuidplaspolder’ bij de Raad van State. Dit besluit komt voort uit de constatering dat de waterstaatkundige aspecten in het bestemmingsplan onvoldoende geborgd zijn. Hoewel de…

Geplaatst op redactie

Prijsvraag: Bedenk de naam voor het nieuwe dorp in Zuidplaspolder!

Met de vaststelling van het bestemmingsplan voor het Middengebied in de Zuidplaspolder is het tijd om op zoek te gaan naar een naam voor het nieuwe dorp. Dat doet de gemeente Zuidplas samen met haar inwoners. Ook geïnteresseerden van buiten…

Geplaatst op redactie

Overhandiging petitie Platform Middengebied Zuidplaspolder

Op dinsdag 14 mei 2024 heeft Fred Boevé namens het Platform Middengebied Zuidplaspolder een petitie overhandigd aan de burgemeester Han Weber. Deze petitie, die binnen korte tijd 740 keer was ondertekend, vroeg om aandacht voor essentiële aspecten die destijds ontbraken…

Geplaatst op redactie

Platform Middengebied Zuidplaspolder zal petitie met 740 handtekeningen overhandigen aan de Gemeente Zuidplas

.Het Platform Middengebied Zuidplaspolder zal op dinsdag 14 mei 2024 omstreeks 19.15 deze petitie overhandigen aan de Burgemeester, als voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Zuidplas. De petitie, die in een korte tijd 740 keer is ondertekend, roept op…

Geplaatst op redactie

Nieuw treinstation Gouda-Zuidplas inpasbaar

Een mogelijk nieuw treinstation ‘Gouda-Zuidplas’ op de spoorlijn Rotterdam-Gouda is haalbaar en kan worden ingepast in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Gouda, Zuidplas en de Regio Midden-Holland. Dit station, gelegen in…

Maken plannen minister de Jongh de bouw vijfde dorp duurder?

De afgelopen donderdag bekend gemaakte plannen m.b.t. het moeilijker maken van het gebruik van landbouwgrond voor een zonneweide kunnen grote gevolgen hebben voor de bouw van het vijfde dorp. In het nieuwe te bouwen dorp moeten buurthubs komen, waar inwoners…

Gemeenteraad stelt ambities en uitgangspunten vast voor Middengebied Zuidplaspolder

Twee jaar na vaststelling van het Masterplan is de volgende stap in de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder gezet. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 oktober werd de Nota van Uitgangspunten vastgesteld als kader voor de hele ontwikkeling….

Gemeenteraad niet unaniem voor bouw vijfde dorp

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 oktober 2023, is het raadsvoorstel voor de Nota van uitgangspunten en de Grondexploitatie van het Middengebied Fase 1A aangenomen. Er zijn wel vele amandementen en moties ingediend voor aanpassingen van het oorspronkelijke raadsvoorstel. Door…

Inzage in eerste ontwerpbestemmingsplan Middengebied

Het eerste ontwerpbestemmingsplan voor het Middengebied ligt ter inzage. Tot uiterlijk 18 oktober kunt u hierop reageren. Deze week staat de gemeente van 10:00 tot 13:00 uur op woensdag, donderdag en vrijdag op de weekmarkten in de dorpen. Op maandag…