Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl

Middengebied

Nieuw treinstation Gouda-Zuidplas inpasbaar

Een mogelijk nieuw treinstation ‘Gouda-Zuidplas’ op de spoorlijn Rotterdam-Gouda is haalbaar en kan worden ingepast in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Gouda, Zuidplas en de Regio Midden-Holland. Dit station, gelegen in…

Maken plannen minister de Jongh de bouw vijfde dorp duurder?

De afgelopen donderdag bekend gemaakte plannen m.b.t. het moeilijker maken van het gebruik van landbouwgrond voor een zonneweide kunnen grote gevolgen hebben voor de bouw van het vijfde dorp. In het nieuwe te bouwen dorp moeten buurthubs komen, waar inwoners…

Gemeenteraad stelt ambities en uitgangspunten vast voor Middengebied Zuidplaspolder

Twee jaar na vaststelling van het Masterplan is de volgende stap in de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder gezet. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 oktober werd de Nota van Uitgangspunten vastgesteld als kader voor de hele ontwikkeling….

Gemeenteraad niet unaniem voor bouw vijfde dorp

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 oktober 2023, is het raadsvoorstel voor de Nota van uitgangspunten en de Grondexploitatie van het Middengebied Fase 1A aangenomen. Er zijn wel vele amandementen en moties ingediend voor aanpassingen van het oorspronkelijke raadsvoorstel. Door…

Inzage in eerste ontwerpbestemmingsplan Middengebied

Het eerste ontwerpbestemmingsplan voor het Middengebied ligt ter inzage. Tot uiterlijk 18 oktober kunt u hierop reageren. Deze week staat de gemeente van 10:00 tot 13:00 uur op woensdag, donderdag en vrijdag op de weekmarkten in de dorpen. Op maandag…

Meer zekerheid over volgende stappen mobiliteit voor ontwikkeling Middengebied in deZuidplaspolder

Afgelopen week hebben de Provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Gouda en Zuidplashun handtekening gezet onder Deelovereenkomst Mobiliteit Ontwikkeling MiddengebiedZuidplaspolder. Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan eerder gemaakteafspraken die vastgelegd werden in een bestuurlijke overeenkomst die in 2021 is ondertekend.Wethouder…

Geplaatst op redactie

Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Middengebied Zuidplaspolder getekend

Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en gemeente Zuidplas ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Middengebied ZuidplaspolderOp 1 juni 2023 hebben de Provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland enKrimpenerwaard en de gemeente Zuidplas hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst waarin staat vastgesteld…

Geplaatst op redactie

Platform Middengebied Zuidplas feliciteert BBB

Afgelopen donderdag kwamen een delegatie van de provinciale staten en waterschaps(kandidaats)leden op bezoek bij het Platform Middengebied Zuidplas. Het Platform maakte van de gelegenheid gebruik om de delegatie te feliciteren en ze wat aan te bieden voor hun overwinning bij…

Hoogspanningsstation Zuidplaspolder later gereed, mogelijk geen aansluiting nieuwbouw Middengebied

Net zoals het overgrote deel van Nederland kampt de gemeente Zuidplas met netcongestie (krapte ophet stroomnet). Om de capaciteit van het bestaande stroomnet uit te breiden bouwt TenneT een nieuwhoogspanningsstation tussen de N219 en de A12. In de oorspronkelijke planning…