Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Programmaplan Duurzaamheid vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft het programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 vastgesteld. Het klimaat in Nederland verandert. Net als vele andere gemeenten werkt ook de gemeente Zuidplas aan de gevolgen van klimaatverandering. Het programmaplan Duurzaamheid laat zien hoe we de komende drie jaar samen verder bouwen aan een duurzame gemeente. De ambitie blijft onveranderd: de gemeente Zuidplas wil in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair zijn.

In het programmaplan zijn de verschillende taken en activiteiten opgenomen. Wethouder duurzaamheid Wybe Zijlstra legt uit: “Het is belangrijk dat we aan de slag gaan met de verschillende activiteiten. Zo zetten we ons komende jaren in om de biodiversiteit te versterken. We zorgen daarnaast voor voldoende plek voor zonnepanelen, voor meer parkeerplaatsen waar elektrisch de auto kan worden opgeladen, willen we meer aardgasvrije woningen en anders in ieder geval minder energieverbruik in bestaande gebouwen. Daarnaast gaat de gemeente zoveel mogelijk duurzame voertuigen kopen, als de oude voertuigen vervangen moeten worden.”

Niet alleen
Zijlstra benadrukt dat samenwerken heel belangrijk is. “Als gemeente kunnen we de doelen niet alleen bereiken. We doen dit samen met onze inwoners, ondernemers en andere organisaties. Het is belangrijk dat we allemaal onze schouders eronder zetten en hulp bieden waar dat nodig is. Ons motto is dan ook: samen duurzaam doen!”

Tussentijds meten en monitoren
De opgave duurzaamheid vraagt wendbaarheid. Het is van belang om te meten en monitoren in hoeverre de activiteiten bijdragen aan het behalen van zowel de ambitie als de operationele doelen. Jaarlijks vindt actualisatie plaats van de activiteiten en wordt er bijgehouden of de doelen dichterbij komen. De rapportage over de voortgang van de ambitie en de doelen wordt verwerkt in de jaarlijkse planning en controle cyclus van de gemeente.

Het programmaplan Duurzaamheid is te vinden op www.duurzaamzuidplas.nl/programmaduurzaamheid