Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

CU/SGP stelt vragen over het participatietraject voor nieuwe basisscholen in de wijk Zuidplas

Het college stuurde onlangs een informatienota waarin de voorlopige resultaten van deze participatie staan toegelicht en vooruitgeblikt wordt op een voorstel dat nog komt met scenario’s voor waar deze nieuwe basisscholen komen te staan. Raadslid Rina Schuil-Stoorvogel (ChristenUnie/SGP): “Veel inwoners volgen dit proces nauw en willen weten waar zij aan toe zijn, omdat ze er direct belang bij hebben, als ouder, omwonende of gebruiker van bijvoorbeeld het IJsselpark. In voorjaar 2023 heeft onze fractie daarom opgeroepen om hen veel meer te betrekken bij deze ontwikkeling, ook omdat zij hun wijk goed kennen en ideeën hebben die meegenomen kunnen worden. Dit participatieproces is nu voor een groot deel doorlopen. Om straks weloverwogen, maar ook transparant te kunnen besluiten op welke locatie(s) de scholen komen willen wij als fractie goed weten wat inwoners gezegd hebben belangrijk te vinden en op welke punten er wel of geen draagvlak is voor de mogelijke locaties. Uit de informatienota maken we niet goed op wat we kunnen verwachten van de scenario’s en of dit in lijn is met waar we toe hebben opgeroepen in voorjaar 2023.”

Daarom heeft ChristenUnie/SGP de volgende vragen over de informatienota:

  1. Bevat het voorstel dat in voorjaar 2024 aan de raad zal worden voorgelegd:
    a. Een overzicht van punten of factoren die belanghebbenden belangrijk vinden voor een schoollocatie (waarmee mogelijke locaties zijn gewogen)?
    b. Een onderbouwing van het draagvlak voor de verschillende locaties? Dat wil zeggen: op welke punten er wel en geen draagvlak is voor elke locatie en in welke mate? Bijvoorbeeld: op locatie a vooral draagvlak op behoud groen, centrale locatie en verkeersveiligheid, op locatie b draagvlak op wijkfunctie en groene schoolomgeving, etc.
    c. Scenario’s waarbij a) elk scenario staat voor een andere locatie, of b) verschillende scenario’s (uitwerkingen) voor slechts één locatie?