Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Middengebied

Gemeenteraad niet unaniem voor bouw vijfde dorp

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 oktober 2023, is het raadsvoorstel voor de Nota van uitgangspunten en de Grondexploitatie van het Middengebied Fase 1A aangenomen. Er zijn wel vele amandementen en moties ingediend voor aanpassingen van het oorspronkelijke raadsvoorstel. Door al deze wijzigingen zal het vermoedelijke tekort op deze eerste deelfase wat nu rond de 6 miljoen zit verder oplopen, exacte cijfers zijn hierover nog niet bekend.

Namens de SP fractie gaf raadslid Serena Baas-Rodenburg een stemverklaring af, waarin zij aangaf dat: “ze graag wilde zeggen dat ze een mooi plan nog mooier hadden gemaakt, maar helaas zijn ze van mening dat ze een slecht plan wat beter hebben gemaakt. We zijn heel blij met alles wat we binnen hebben gehaald om het minder slecht te maken. Maar het blijft in hun ogen een slecht plan”.

De SP stemde daarna ook als enige partij tegen het raadsvoorstel, waardoor de bouw van het vijfde dorp niet unaniem door de gemeenteraad wordt gedragen.

Door haperende stemsoftware moest er door handopstekking worden gestemd. Dit was in ieder geval voor kijkers via de livestream een zeer chaotische manier van stemmen en totaal niet overzichtelijk door het grote aantal stemmingen wat er moest plaatsvinden. Omdat de video opnames continu burgemeester Han Weber in beeld hield, aangezien die aan het woord was en je dus de daadwerkelijke stemming niet kon zien.