Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Middengebied

Platform Middengebied Zuidplaspolder zal petitie met 740 handtekeningen overhandigen aan de Gemeente Zuidplas

.Het Platform Middengebied Zuidplaspolder zal op dinsdag 14 mei 2024 omstreeks 19.15 deze petitie overhandigen aan de Burgemeester, als voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Zuidplas. De petitie, die in een korte tijd 740 keer is ondertekend, roept op tot aandacht voor belangrijke elementen die momenteel ontbreken in de borging van essentiële aspecten in het majeure bestemmingsplan.

Het Platform Middengebied Zuidplaspolder zet zich in voor de bewoners en ondernemers die door de ontwikkelingen van het Middengebied in de Zuidplaspolder worden geraakt, nu en in de toekomst. Met deze petitie heeft het platform een krachtig signaal van de lokale gemeenschap ontvangen.

De petitie benadrukt de noodzaak om cruciale elementen te verankeren die momenteel ontbreken in de plannen van de Gemeente Zuidplas. Het ontbreken van deze borging kan ingrijpende gevolgen hebben voor de leefbaarheid en toekomstige ontwikkeling van het middengebied. Alle inwoners van de dorpen zullen de gevolgen ondervinden, zoals op het gebied van drukte en financieel. Bovendien wordt het gemis van beschermde natuur, het verdwijnen van het groene hart van de Zuidplas, sterk gevoeld. Belangrijke thema’s die in de petitie worden aangehaald zijn waterhuishouding, mobiliteit, financiën, ecologie, bodem, natuur & landschap en toekomstperspectief. De petitie is te vinden onder www.petities.com/petitie_vijfde_dorp

We zijn verheugd over de massale steun die we hebben ontvangen voor onze petitie,” zegt Fred
Boevé, woordvoerder van het Platform Middengebied Zuidplaspolder. “Het is een duidelijk signaal
dat onze gemeenschap waarde hecht aan bescherming en verbetering van ons middengebied. We
kijken ernaar uit om de petitie aan te bieden en hopen dat onze zorgen serieus worden genomen en
worden vertaald naar concrete acties.