Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Middengebied

Hoogheemraadschap tekent hoger beroep aan tegen bestemmingsplan Zuidplaspolder: onvoldoende zekerheid over waterhuishouding

Vanmiddag heeft het college besloten om hoger beroep in te dienen tegen het bestemmingsplan ‘Middengebied Zuidplaspolder’ bij de Raad van State. Dit besluit komt voort uit de constatering dat de waterstaatkundige aspecten in het bestemmingsplan onvoldoende geborgd zijn. Hoewel de gemeente toezeggingen heeft gedaan over het opstellen van een toekomstbestendig waterhuishoudkundig plan, bieden deze toezeggingen voor ons onvoldoende zekerheid.

Ondanks dit geschil wil het hoogheemraadschap de relatie met de gemeente in stand houden en blijft het in gesprek om tot een oplossing te komen. Vorige week werd al bekend dat het college voornemens was om beroep aan te tekenen, maar nu is het besluit officieel genomen.

Tijdens de verenigde vergadering van 26 juni heeft het college aangekondigd dat het hoogheemraadschap in beroep gaat bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan ‘Middengebied Zuidplaspolder’, dat op 14 mei 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidplas. Het algemeen bestuur heeft dit besluit unaniem gesteund met een aangenomen motie. Het hoogheemraadschap is van mening dat de gemaakte afspraken met de gemeente en de gestelde waterstaatkundige voorwaarden voor een duurzame en veilige leefomgeving onvoldoende zijn gewaarborgd in het plan.

Bij de locatiekeuze werd al aangegeven dat bouwen op deze complexe locatie mogelijk is, maar dat dit gepaard gaat met aanvullende investeringen en voorwaarden die rekening houden met de complexe bodem en de klimaatontwikkeling. Aangezien dit nieuwe dorp en de woningen er voor honderd jaar of meer zullen staan, is het van groot belang om rekening te houden met de lange termijn.

De huidige toezeggingen van de gemeente over het gezamenlijk opstellen van een toekomstbestendig waterhuishoudkundig plan bieden echter onvoldoende zekerheid voor het realiseren van wat nodig is. Daarom blijft het hoogheemraadschap in gesprek met de gemeente om tot overeenstemming te komen. Ook het algemeen bestuur ondersteunt deze aanpak.