Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Slagboom afvalbrengstation blijft komende tijd nog open staan.

Ongeveer 2 jaar geleden is de toegangscontrole bij de afvalbrengstations middels de afvalpas stopgezet. De leverancier van de passen ging failliet en het systeem was van de ene op de andere dag uit de lucht. De eerste prioriteit was toen het weer toegankelijk maken van de ondergrondse containers, overschakelen naar betalen per inworp achteraf, het registreren van het aantal inworpen met een
nieuwe pas en de teruggave van de pas-tegoeden. In 2023 is het weer in bedrijf stellen van de slagbomen opgepakt en wordt de installatie van de slagbomen voorbereid.

Het is niet haalbaar gebleken om de slagbomen op 1 januari 2024 operationeel te hebben, aangezien het noodzakelijk is om: nog een aantal bewoners te voorzien van een afvalpas, bewoners ruim op tijd te informeren en hardware en software te leveren, installeren en testen. Inmiddels is samen met de afdeling communicatie een communicatieplan opgesteld, heeft afstemming met Cyclus plaatsgevonden (Cyclus beheert voor Zuidplas de afvalpassen) en is opdracht verstrekt aan en bedrijf om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Tot de slagbomen operationeel zijn, zijn de brengstations tijdens openingstijden voor iedereen toegankelijk. Overwogen is een medewerker van de gemeente steekproefsgewijs aan de poort de
afvalpassen te laten controleren. De meeste inwoners van Zuidplas nu echter gewend om zonder afvalpas het terrein op te komen. Een verandering in de werkwijze vergt een goede en tijdige communicatie richting de inwoners van Zuidplas.