Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Zuidplas richt Bestuurlijk Interventie Team Zuidplas (BITZ) op

Zuidplas heeft steeds vaker te maken met drugsproblematiek en andere vormen van ondermijnende criminaliteit. De afgelopen periode vonden we grote partijen drugs en troffen we op meerdere plekken drugslaboratoria, wapens en grondstoffen voor de productie van grote hoeveelheden hard- en softdrugs aan. Daarom is de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit een van de speerpunten van de gemeente Zuidplas. Om daar uitvoering aan te geven heeft Zuidplas het Bestuurlijk Interventie Team Zuidplas, afgekort BITZ, opgericht.

Wat is een bestuurlijke aanpak
Bij een bestuurlijke aanpak hebben burgemeester en wethouders de mogelijkheid om maatregelen te nemen zoals het opleggen van een dwangsom en het sluiten van een woning en/of bedrijfspand. Verder kunnen op kosten van een overtreder situaties worden hersteld. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan schade aan het milieu door een dumping van drugsafval. Deze maatregelen vallen niet onder het strafrecht.

Bij ondermijnende criminaliteit raken de boven- en de onderwereld met elkaar verweven en dat vormt een risico voor onze samenleving. De bestuurlijke aanpak draagt extra bij aan een veilig woon- en leefklimaat in Zuidplas. In zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma staat dan ook niet voor niets dat de bestuurlijke aanpak van ondermijnende (drugs)criminaliteit de noodzakelijke aandacht moet krijgen en houden. We willen daar een goede invulling aan geven met de oprichting van het Bestuurlijk Interventie Team Zuidplas (BITZ) opgericht.

BITZ bestaat uit adviseurs van het team Veiligheid van Zuidplas die nauw samenwerken o.a. met de politie, de Omgevingsdienst Midden Holland, douane en arbeidsinspectie bij de gezamenlijke aanpak van ondermijning en andere overtredingen. Het BITZ draagt bij aan een goed gecoördineerde en gezamenlijke bestuurlijke- en strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar ook meer zichtbaarheid daarvan, bijvoorbeeld bij integrale controles. BITZ zet ook in op de aanpak van andere vormen van criminaliteit waar bestuurlijke maatregelen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld bij de aanpak van drugsdealers door het opleggen van dwangsommen als zij door de politie in de kraag gevat zijn. BITZ houdt zich ook bezig met regie en coördinatie rondom preventieve acties om ondermijnende criminaliteit te voorkomen.

Burgemeester Han Weber: “Het is en blijft belangrijk dat inwoners en ondernemers in Zuidplas zich bewust zijn van de gevaren van de georganiseerde misdaad. Ga je in zee met een crimineel om snel groot geld te verdienen, dan kom je niet gemakkelijk meer uit die criminele wereld. Je kan hier vaak echt maar één keer nee zeggen. Ik ben blij met verdere professionalisering en kenbaarheid met onze specialisten in het bestuurlijk interventieteam. Want de aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt grote aandacht en goede afstemming met onze veiligheidspartners is daarbij van groot belang”.