Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Jaarwisseling in Zuidplas rustig verlopen

Zuidplas had zich samen met de verschillende hulpdiensten en maatschappelijke organisaties weer goed voorbereid op de jaarwisseling. Daardoor heerste er een beheersbare situatie in alle dorpen. Op verschillende plekken was helaas wel sprake van overlast door illegaal vuurwerk, heeft de politie twee personen aangehouden en zijn op enkele locaties vernielingen aangericht. De komende dagen bekijkt de gemeente de hoeveelheid schade.

De politie, medewerkers van team Veiligheid, de buitendienst en handhavers hebben op oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht hard gewerkt om te voorkomen dat er mogelijkheden waren om brand te stichten. In Zevenhuizen was op oudejaarsdag politie-inzet nodig toen buitendienstmedewerkers tijdens hun werk bekogeld werden met vuurwerk. Bij het politieoptreden werd één persoon aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk. Toen de rust terug was, konden de medewerkers hun werkzaamheden weer voortzetten.

In Moordrecht brandde een auto uit op de carpoolplaats naast de A20, de oorzaak hiervan is niet bekend.

In Moerkapelle was het ‘s nachts ook even roerig. Ook hier werd een persoon aangehouden omdat hij politiemedewerkers beledigde, hierna keerde de rust terug.

“We zijn blij dat de jaarwisseling ook dit jaar vooral rustig en gezellig is verlopen en kijk ik met trots en grote tevredenheid terug op hoe iedereen de jaarwisseling in Zuidplas heeft gevierd,” zegt burgemeester Han Weber. “Er zijn geen grote incidenten geweest. Daarnaast zijn er dit jaar minder brandmeldingen geweest dan vorig jaar. Onze buitendienstmedewerkers hebben weer uitstekend werk verricht en mogelijke brandhaarden opgeruimd. Ik vind het echter onacceptabel dat in Zevenhuizen een groep het nodig vond om onze medewerkers met vuurwerk te bekogelen. Ik ben daarom ook blij dat de politie snel ter plaatse was om in te grijpen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, je blijft van hulpverleners en mensen die hun werk tijdens de jaarwisseling doen af!”

Meldpunt vuurwerkoverlast
Dit jaar heeft de gemeente een meldpunt voor vuurwerkoverlast geopend. Inwoners hebben ongeveer 140 keer melding gedaan van vuurwerkoverlast. Deze meldingen gaven een beter beeld van de tijdstippen en locaties waar vuurwerk afgestoken werd. Hierdoor konden handhavers en politie gericht actie ondernemen om het vuurwerkoverlast tegen te gaan. Hierbij zijn verschillende groepen jongeren gecontroleerd en is er illegaal vuurwerk in beslag genomen.