Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Zuidplas lanceert een meldpunt voor vuurwerkoverlast

Bij de jaarwisseling denken we aan gezelligheid, oliebollen en vuurwerk. Helaas komt in deze tijd van het jaar ook overlast voor door het illegaal afsteken van vuurwerk. Naast geluidsoverlast worden met zwaar vuurwerk ook vernielingen aangericht en is de schade die aangericht wordt ieder jaar aanzienlijk. Denk dan bijvoorbeeld aan opgeblazen vuilnisbakken, verkeersborden of bushokjes. Daarom heeft de gemeente Zuidplas dit jaar een meldpunt geopend waar vuurwerkoverlast gemeld kan worden.

Meld overlast via vuurwerkoverlast@zuidplas.nl.
Inwoners die in hun omgeving te maken hebben met erge overlast of vandalisme door vuurwerk kunnen dit melden via het emailadres vuurwerkoverlast@zuidplas.nl. Het melden van vuurwerkoverlast is belangrijk. Het draagt namelijk bij aan het in kaart brengen van zogeheten hotspots, het maken van plannen van aanpak en het bepalen van prioriteit in inzet van Handhaving en politie. Daarbij vergroot het de pakkans van daders en de mogelijkheid kosten te verhalen als schade is ontstaan.

Meldingen via het meldpunt worden dagelijks gelezen en geregistreerd, maar krijgen niet per definitie direct opvolging. Het is daarom belangrijk dat bij aanhoudende overlast en/of het plegen van vernielingen ook altijd de politie te bellen via 0900-8844 of 112 bij spoed. Dat geldt ook voor het melden van informatie over illegale vuurwerkopslag. Doet u dit liever anoniem? Dan kan dit ook gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De informatie komt dan anoniem direct bij de politie en gemeente terecht die de melding vervolgens oppakken.

Regels afsteken vuurwerk
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden tussen 31 december 10:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn verboden. Vuurwerk dat wel mag zijn bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers, grondtollen, compoundboxen, cakes en fonteinen (categorieën F1 en deels F2). Er zijn ook vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld bij ingangen van de winkelcentra of dierenweides. Daar mag dus helemaal geen vuurwerk worden afgestoken.

Straffen en boetes
Illegaal vuurwerk kopen, afsteken of in bezit hebben is strafbaar. Afhankelijk van de overtreding kunnen boetes of gevangenisstraf het gevolg zijn. Ook worden naast een eventuele boete, kosten van het verwijderen en afvoeren van vuurwerk zoveel mogelijk op overtreders verhaald. Die kosten kunnen erg hoog oplopen. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen voor een Halt-straf in aanmerking komen.