Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Financieel Veilig Ouder Worden Zuidplas

Financieel veilig ouder worden in de gemeente Zuidplas is heel belangrijk. Om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan is een goede samenwerking tussen lokale partijen heel belangrijk. Daarom ondertekenen tien partijen uit Zuidplas een samenwerkingsovereenkomst Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Zuidplas. Namens de gemeente Zuidplas heeft wethouder Daan de Haas op maandag 26 juni deze overeenkomst tekenen.

Oudere mensen wonen langer thuis en kunnen afhankelijk worden van anderen, zoals buren, familieleden en hulpverleners. Dit kan zijn voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Helaas kan van deze afhankelijkheid op verschillende manieren misbruik worden gemaakt. Juist door met zoveel mogelijk partijen samen te werken, kan dit misbruik het best worden gesignaleerd en worden voorkomen en/of bestreden.

Zo kan er een sluitend netwerk worden gevormd. Het vastleggen van dit netwerk en het commitment van partijen aan elkaar, door het ondertekenen van deze overeenkomst, bekrachtigt de samenwerking.

Een van de doelen van de samenwerking is dat iedereen weet wat te doen als er sprake lijkt te zijn van financieel misbruik. Daarnaast is het belangrijk om ouderen te blijven voorlichten zodat misbruik zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Ook het aangifteproces kan verbeterd worden.

De overeenkomst wordt getekend door Stichting ZO!, Bibliotheek De Groene Venen, Politie Basisteam Waddinxveen-Zuidplas, Rabobank, ACM Advies Regiobank Moordrecht, Boei Bewindvoering, Notariskantoor Van der Hammen, SamenwerkingsVerband Ouderenbelangen, de gemeente Zuidplas en GGD Hollands Midden.