Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Waar zijn de inwoners?

Dit was gisteren zo de eerste vraag die door Ferry van Wijnen werd gesteld op de informatiebijeenkomst over het middengebied die werd gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Van alle politieke partijen (op de groep Pouwels na) waren raadsleden c.q. fractieondersteuners aanwezig. Daarnaast was er een ongeveer even grote groep van de ambtelijke ondersteuning aanwezig, een tweetal vertegenwoordigers van de pers en zaten er 3 wethouders op de publieke tribune samen met 2 inwoners.

Op 20 januari 2023 is er op de gemeentelijke website een bericht geplaatst m.b.t. de informatieavond, maar hierin wordt nergens gemeld dat het ook voor inwoners mogelijk is vragen te stellen. Op zowel twitter als facebook heeft de gemeente geen bericht geplaatst over deze informatieavond. Ook de lokale pers heeft geen persbericht ontvangen over de informatieavond en het feit dat het niet alleen voor de politieke partijen was, maar dat ook voor inwoners mogelijk was om vragen te stellen tijdens deze avond. Tijdens de vergadering bleek ook dat er geen bericht m.b.t. deze bijeenkomst was gestuurd naar de mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief over het middengebied. Er is maar op 1 plaats neergezet dat bewoners ook vragen mochten stellen en dat was in het standaard kadertje waarin normaal de gemeenteraad of commissie vergaderingen staan vermeld in Hart van Holland.

Op de vraag “waar zijn de inwoners” van Ferry van Wijnen, is eigenlijk dus maar een antwoord mogelijk. Die wisten niet eens dat ze actief mochten deelnemen aan deze informatiebijeenkomst, omdat zo goed als niemand die ene specifieke zin in Hart van Holland had gelezen.

De informatiebijeenkomst is gelukkig terug te kijken op: Gemeente Zuidplas (connectedviews.nl)

De volgende informatiebijeenkomst over het middengebied is 28 maart 2023 in het gemeentehuis.