Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Eerste Provinciaal Kinderakkoord

Woensdag waren onze kinderburgemeester Thomas Schouten en loco kinderburgemeester Jenthe Rijkaart en alle kinderburgemeesters van Zuid-Holland aanwezig bij een bijeenkomst over het Kinder
Provincie Akkoord met ideeën en oplossingen voor de toekomst.

Een verbod op de verkoop van dieselauto’s, meer betaalbare woningen, een prijs voor de beste afvalverzamelaar en meer flats in Zuid-Holland. Het is slechts een greep uit de aanbevelingen die de kinderburgemeesters van Zuid-Hollandse gemeenten doen aan het provinciaal bestuur van de provincie. De provincie heeft de vertegenwoordigers van de kinderen uitgenodigd om te luisteren wat er onder hen speelt.

Nadat zij welkom zijn geheten door de commissaris van de Koning Jaap Smit zijn de kinderburgemeesters aan de slag gegaan om te werken aan het akkoord. Zelf hebben ze gekozen voor drie thema’s: Natuur, Wonen en Vervoer. Centraal staan de vragen: Wat zijn je zorgen, wat zijn volgens jou oplossingen en wat heb je nodig om dat te realiseren?

Het Kinder Provincie Akkoord is te vinden op: https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/30966/kinderburgemeesters_akkoord.pdf