Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Voordelig jaarresultaat Zuidplas; toch zorgen om financiën

Na het roerige jaar 2022 is de jaarrekening van de gemeente Zuidplas met een voordelig resultaat van 7,7 miljoen gesloten. Onder andere de coronacrisis en krapte op de arbeidsmarkt maken dat enkele zaken niet of niet helemaal zijn uitgevoerd. Toch zijn er in 2022 goede stappen gezet voor Zuidplas. Voor de komende jaren zijn er zorgen om de gemeentelijke financiën. Dit komt omdat de voordelen in deze jaarrekening eenmalig zijn, terwijl de structurele kosten voor de gemeente steeds hoger worden.

Het tekort voor de begroting van 2024 is ongeveer acht miljoen, blijkt na berekening van de meicirculaire. Dit is het document van de Rijksoverheid waarin het gemeenten informeert over landelijke financiële kaders. Dit najaar wordt in de begroting besproken hoe dit structurele tekort aan te pakken. Mede daarom is de zomernota beleidsarm. Dit betekent dat de gemeente Zuidplas weinig nieuwe dingen introduceert, maar vooral zich inzet op alle lopende zaken.

Inclusie
En dat zijn al veel en heel diverse zaken, blijkt uit de jaarrekening, zowel op ruimtelijk als sociaal gebied. In 2022 heeft het nieuwe college mooie stappen gezet. Belangrijk is bijvoorbeeld het aannemen van de inclusieagenda, waardoor er aandacht is dat iedereen kan meedoen. Daarnaast is de doelstelling uitstroom naar werk gehaald.

Ruimte
Op ruimtelijk gebied is de opening van sportpark ’t Ambacht in Moordrecht een mooie mijlpaal in 2022. Ook is er hard gewerkt aan het gebiedspaspoort Zevenhuizen. Een document wat opgesteld is door en met inwoners, om zo een stevige basis te leggen voor toekomstige ontwikkeling van het dorp. In het Koningskwartier in Zevenhuizen is het Kindcentrum geopend. Dit levert een bijdrage aan diverse ambities, waaronder thuisnabij onderwijs.

Klimaatadaptief
In 2022 is door Zuidplas een handtekening gezet onder het verbrede convenant Klimaatadaptief bouwen. Dit is de start om klimaatadaptief bouwen te verankeren in beleid, en is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Daarnaast is het noodfonds energie opgezet, om maatschappelijke instellingen te ondersteunen bij het bekostigen van de sterk gestegen energiekosten.

Oase
2022 was ook het jaar waarin de eerste maanden nog een lockdown plaatsvond vanwege de coronacrisis, waarin een grote storm voor schade zorgde in Zuidplas en waarin de gemeente vluchtelingen heeft opgevangen in zowel Moordrecht als Nieuwerkerk aan den IJssel. De Oase is al meer dan een jaar een goede plek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De gemeenteraad vergadert op 4 juli over de jaarstukken en de zomernota. Deze vergadering is door iedereen bij te wonen en begint om 14.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwerkerk aan den IJssel.