Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

WOZ bezwaren ook in Zuidplas nog niet allemaal afgehandeld

Gisteren werd in de landelijke media gemeld dat ongeveer 70.000 WOZ-bezwaren nog niet zijn afgehandeld. Ook de gemeente Zuidplas heeft nog niet alle WOZ-bezwaren verwerkt vóór de geldende einddatum van 31-12-2023. Afgelopen week hebben inwoners van wie het bezwaar nog niet is afgehandeld, een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat er besloten is om 6 weken extra tijd te nemen voor de besluitvorming.

Dit betekent dat uiterlijk 9 februari 2024 een besluit moet worden genomen met betrekking tot het ingediende bezwaar. Ondertussen gaan we het nieuwe jaar in, waarbij tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 januari 2024 het tarief voor 2024 wordt vastgesteld. In deze stukken wordt aangenomen dat er in 2023 ongeveer 600.000 euro te veel OZB is betaald door de inwoners. Dit bedrag zal als een aparte regel verschijnen op de OZB-aanslag van 2024. Nergens wordt vermeld of, indien begin 2024 de WOZ-waarde van 2023 lager wordt vastgesteld, dit ook direct wordt meegenomen in de WOZ-waarde van 2024. De kans is groot dat inwoners die nu een uitstelbrief hebben ontvangen, ook komend jaar weer bezwaar moeten indienen.