Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Middengebied

Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Middengebied Zuidplaspolder getekend

Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en gemeente Zuidplas ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Middengebied Zuidplaspolder
Op 1 juni 2023 hebben de Provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst waarin staat vastgesteld hoe ze samen gaan werken aan het realiseren van een toekomstbestendige ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder.

Wethouder Jan Willem Schuurman: “Het klimaatdorp van de 21ste eeuw realiseren we alleen als we
samen de schouders eronder zetten. Ik ben dan ook ontzettend blij met deze overeenkomst waarin we
de gezamenlijke ambitie en inspanning bekrachtigen.”

Hét klimaatdorp van de 21e eeuw
De ontwikkeling van het Middengebied is een transformatie van de polder naar een toekomstbestendig
woon-, werk- en leefgebied. Het gebied wordt klimaatadaptief en veilig ontwikkeld en woningen worden
circulair en zo mogelijk biobased gebouwd. Om dit te realiseren is een constructieve samenwerking
tussen de drie partijen noodzakelijk.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is expert op het gebied van water en
bodem en draagt de verantwoordelijkheid voor het ‘watersysteem’ in het gebied. De organisatie zet zich
in voor droge voeten en schoon en voldoende water. Daarmee vormt het waterschap een belangrijke
partner voor de gemeente Zuidplas, die initiatiefnemer is van de opgave. Hoogheemraad Agnes van
Zoelen: “De diepe polder waar ontwikkeld wordt, brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Zo is
het gebied erg gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering en kwel, wat invloed heeft op hoe
daar gebouwd kan en moet worden. Daarom hebben we de gezamenlijke ambities om een
‘klimaatdorp’ te realiseren; een dorp dat voorbereid is op de toekomstige effecten van de
klimaatveranderingen. De noodzaak hiervan wordt door alle nieuwsberichten telkens weer duidelijk.
Door het gebied te ontwikkelen met oog voor de toekomst, wordt afwenteling naar volgende generaties
of naar andere gebieden voorkomen.”

Eerder ondertekende de Provincie Zuid-Holland al de bestuurlijke overeenkomst ten behoeve van deze
ontwikkeling waarin is vastgelegd dat de gemeente het Middengebied ontwikkelt conform het
Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Met het ondertekenen van deze Samenwerkingsovereenkomst zet
de provincie onder andere haar kennis en netwerk in om de gezamenlijke doelen voor klimaatadaptatie
te realiseren. Gedeputeerde Anne Koning: “In het Middengebied van de Zuidplaspolder kunnen we
laten zien hoe in Zuid-Holland toekomstbestendig gebouwd kan worden voor iedereen. Dat gaat niet
vanzelf en daarom draagt de provincie graag bij aan deze samenwerking.”

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder kijkt u op
www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

Foto: Jan Kok