Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Middengebied

Hoogspanningsstation Zuidplaspolder later gereed, mogelijk geen aansluiting nieuwbouw Middengebied

Net zoals het overgrote deel van Nederland kampt de gemeente Zuidplas met netcongestie (krapte op
het stroomnet). Om de capaciteit van het bestaande stroomnet uit te breiden bouwt TenneT een nieuw
hoogspanningsstation tussen de N219 en de A12. In de oorspronkelijke planning stond de oplevering van dit hoogspanningsstation gepland voor het eerste kwartaal van 2025. Vanuit Tennet (de landelijke netbeheerder) is nu aangegeven dat dit is verschoven naar het laatste kwartaal van 2025.

Op eerdere vragen vanuit ZuidplasOnline hebben zowel de gemeente Zuidplas als Stedin aangegeven dat de ontwikkeling van het Middengebied hier geen last van heeft omdat die worden aangesloten op het nieuwe hoogspanningsstation. Nu dat de oplevering bijna een jaar vertraagd is neemt de kans toe dat er straks woningen in het Middengebied worden gebouwd, welke niet kunnen worden aangesloten op het net. Pas bij de daadwerkelijke aanvraag bepaald de netbeheerder Stedin of Liander of er nog voldoende ruimte is op het bestaande net. Is die er niet dan wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst en als er ruimte bij of vrijkomt kan de betreffende woning of bedrijf pas worden aangesloten.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen