Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moordrecht

Open dag gemaal Abraham Kroes Moordrecht

Het Gemaal Abraham Kroes is een uniek polder- en boezemgemaal en was te bezoeken tijden de nationale molen en gemalen dag. Elders in Nederland vind je geen ander gemaal dat zowel water uit de polder als uit de boezem (de Ringvaart) naar de rivier pompt binnen één gebouw. Bovendien is het hoogteverschil tussen het waterpeil in de polder en de rivier nergens anders in Nederland zo groot als hier: variërend van 6,5 tot ruim 9 meter, afhankelijk van de wind en het getij in de Hollandsche IJssel.

Op deze locatie lieten ze je met hun interactieve watertafel zien hoe ze wateroverlast kunnen tegengaan tijdens een hoosbui. Met een 3D-waterkaart toonden ze welk effect de toekomstige zeespiegelstijging zou hebben op ons land. Op verschillende momenten gaf een expert van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een rondleiding in het gemaal. Daarnaast waren er ook diverse voertuigen en pompen van het waterschap aanwezig.

Een foto collectie van molen en gemalen dag is te vinden op: Facebook