Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Koninklijke onderscheiding voor Gerda van Heck uit Nieuwerkerk aan den IJssel 

Gerda van Heck uit Nieuwerkerk aan den IJssel is tijdens de Algemene Ledenvergadering van VECON,  een vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken,  officieel afgetreden.  Haar aanstaand afscheid is de aanleiding geweest om haar voor te dragen voor een lintje en met succes. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VECON is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar langdurige verdiensten als bestuurslid van VECON. Burgemeester Rob Metz van de gemeente Soest heeft de koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Gerda van Heck is onderscheiden vanwege haar langdurige verdiensten voor VECON. Sinds de jaren 80 was zij lid en sinds 1997 bestuurslid. Ze heeft zich ingezet als 1e secretaris van het algemeen bestuur in de periode van 1 augustus 1997 tot 11 maart 2020, daarna als 2e secretaris. Zij heeft deze verdiensten verricht naast haar betaalde baan als docent economie. Verder heeft zij zich met veel toewijding ingezet voor de jaarlijkse landelijke studiedagen voor leraren economie én de organisatie van het jaarlijks vakcongres. Als secretaris (later 2e secretaris van VECON) zorgde zij voor de organisatie van de vergaderingen, het agendabeheer en de coördinatie van de vergaderstukken. Zij vervult een spilfunctie voor leden van VECON, organisaties en externe contacten. Jarenlang heeft zij de voorzitter ondersteund, tevens als sparringpartner. Het heeft ertoe geleid dat de vereniging functioneert als een geoliede machine.

Daarnaast is zij werkzaam bij het Stexvo, de organisatie voor de staatsexamens voor het voortgezet onderwijs. Zij is daar secretaris en momenteel voorzitter van de afdeling Rotterdam e.o.

Ook iemand voordragen voor een lintje?

Kijk voor meer informatie op www.zuidplas.nl > Koninklijke onderscheidingen