Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Heeft Zuidplas al aan zijn taakstelling voor het eerste half jaar van 2024 voldaan?

Elke maand publiceert de overheid gegevens met betrekking tot de voortgang van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. In de cijfers per 1 februari 2024 staat er voor Zuidplas een redelijk onverwacht totaal, namelijk dat wij in januari 2024 40 statushouders hebben geplaatst. Hiermee zijn wij de enige gemeente in Nederland die alles al heeft geplaatst. Vaak wordt trouwens het getal van 50 genoemd, maar inclusief de 37 in Van der Valk hadden we vorig jaar 95 personen in Zuidplas opgenomen, terwijl we er maar 85 hoefden te plaatsen. Dit verschil van 10 mag worden afgetrokken van de 50 van het eerste half jaar.

Dit is niet de eerste keer dat ZuidplasOnline een onverklaarbaar verschil ziet; dit deed zich ook voor met de cijfers van 1 december 2023. Toen rapporteerde het COA 18 plaatsingen meer dan de gemeente had doorgegeven. Deze 18 betroffen later een deel van de 37 die waren geplaatst in het Van der Valk hotel. Maar die waren door het COA in november al verplaatst naar een opvang in Rotterdam, omdat er nog geen ruimte voor ze was in Van der Valk Nieuwerkerk. Begin december is dat aantal daarna in Rotterdam aangevuld tot 37, om ruim een week later alsnog te worden verplaatst naar het Van der Valk hotel in Nieuwerkerk.

De eerste vragen zijn door ons op 1 februari 2024 gesteld bij de gemeente, waarbij we nu meer dan 2 weken verder zijn en we alleen te horen hebben gekregen dat er niet 40 extra statushouders zijn geplaatst in het Van der Valk in Nieuwerkerk. Deze situatie doet weer denken aan december 2023, toen het COA ook al mensen op voorhand aan het verschuiven was of samenvoegen was en pas rond 11 december het landelijke bericht kwam dat ze mensen in hotels gingen onderbrengen, terwijl ze daar toen al weken mee bezig waren. Als je naar de wekelijkse bezettingscijfers van alle opvanglocaties kijkt, zie je ook daar over de laatste 3 weken een toename van rond de 900 personen in opvang in logeerfaciliteiten.

We zijn nog in afwachting op antwoorden van onze (extra) vragen bij zowel de gemeente Zuidplas als het COA om eindelijk duidelijkheid te krijgen over de 40 gerapporteerde huisvestingen voor 2024.