Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moerkapelle

CU/SGP Zuidplas: ‘Helderheid over mogelijke komst windturbines Rottezoom nabij Moerkapelle’

Raadslid Willem-Jan Verdoes (ChristenUnie/SGP) heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijke komst van windturbines nabij Moerkapelle.

Verdoes: “Via de pers vernamen wij dat er vlak bij de gemeentegrens van Zuidplas het provincie Zuid-Holland onderzoekt of windturbines geplaats kunnen worden. We roepen de provincie Zuid-Holland op om in overleg te treden met de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas. We constateren dat de gemeente Lansingerland tegen windturbines is op deze locatie vanwege andere maatschappelijke wensen, namelijk natuur, recreatie en landschappelijke aspecten.”

Om die reden heeft de fractie van ChristenUnie/SGP de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas:

  1. In hoeverre is het college van Zuidplas in dit dossier gekend door de provincie Zuid-Holland?
  2. Heeft het college van Zuidplas hierover contact het de gemeente Lansingerland? Zo niet, is het college van plan om contact op te nemen en samen op te trekken in dit dossier?
  3. Is het college van plan om een zienswijze in te dienen en kenbaar te maken bij de provincie dat Zuidplas gekend wil worden in dit hele proces?
  4. De fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas is het eens met de burgemeester van Lansingerland die het volgende aangeeft: “Dit gebied staat al onder druk en de partijen hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan het versterken van landschap, natuur en recreatie in dit gebied.” De vraag hierbij: deelt het college de opvatting van de burgemeester van Lansingerland?