Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moerkapelle

Maarten Sinke (Ridder in De Orde van Oranje-Nassau)

Maarten Sinke ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere religieus leven, dorpscohesie en onderwijs. De heer Sinke heeft zich overwegend in een voorzitters- dan wel bestuurdersrol verdienstelijk gemaakt. Sinds de jaren 70 heeft hij een lange staat van verdiensten opgebouwd bij verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties.
Negentien jaar was hij bestuurslid van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van en Scholen met de Bijbel te Moerkapelle. Waarvan 14 jaar als voorzitter. Met zijn onderwijskundige achtergrond en ervaring is zijn brede interesse, belangstelling voor mensen en betrokkenheid bij de maatschappij te verklaren. Bij de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek Stichting MHR Bodegraven is hij 10 jaar voorzitter geweest. Vanwege zijn betrokkenheid als inwoner bij de Moerkapelse gemeenschap, vervult hij tussen 2006-2019 de voorzittersrol van de Bewonerscommissie en huurdersvereniging Moerkapelle, naast zijn baan in het onderwijs. Tussen 2009-2014 is hij bestuurslid Samenwerkingsverband Weer Samen naar School. Verder is hij voorzitter 2018-2022 van de lokale afdeling van de NPV en het gezicht bij de gesprekken over het samenvoegen van de NPV en Stichting Samen Zuidplas tot Welzijn Zuidplas en weer later de oprichting van Stichting ZO!
Momenteel is hij bestuurder en plaatsvervangend voorzitter van Stichting Dorpshuis Op Moer en de drijvende kracht geweest om het dorpshuis en activiteiten weer op de rails te krijgen. Ook is hij nauw betrokken bij de oprichting van Stichting Moerkapelle Samen.
Ten slotte is hij sinds 2018 bestuurslid Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas.