Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Voedselbank Zuidplas oogst waardering ChristenUnie/SGP

Geen boodschappenpakket maar taart voor de Voedselbank Zuidplas. Vrijdag 9 februari gingen raadsleden van de ChristenUnie/SGP namelijk bij de initiatiefnemers van de lokale voedselbank op bezoek. En naast waardering voor de inspanningen van de stichting hadden zij voor deze gelegenheid ook taart meegenomen.

Op dit moment ontvangen verschillende inwoners van Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen nog boodschappenpakketten van de Voedselbank Rotterdam. Omdat de Voedselbank Rotterdam aangaf te willen stoppen met de levering, dreigden deze inwoners het zonder deze ondersteuning te moeten gaan doen. Op initiatief van de Stichting Zuidplas Helpt is echter gewerkt aan de oprichting van een lokale Voedselbank Zuidplas. De fractie van de ChristenUnie/SGP is hier blij mee. Raadslid Johan Snoei: “Zorg voor elkaar is een van de thema’s waar wij ons deze raadsperiode hard voor maken. Een initiatief als dit is daar bij uitstek een goed voorbeeld van. Wij hebben grote waardering voor het feit dat deze mensen gezamenlijk de schouders eronder zetten om hun medemensen te kunnen blijven ondersteunen.

Uit het gesprek bleek dat de stichting nog dringend op zoek is naar een geschikte ruimte. Ook inwoners en ondernemers die een bijdragen willen leveren, zijn van harte welkom. Voorzitter Ger Redert: “Volgende week donderdagavond 15 februari organiseren we op De Vijf Boeken in Nieuwerkerk aan den IJssel een voorlichtingsavond waar we meer willen vertellen over onze plannen. Geïnteresseerde inwoners en ondernemers worden hiervoor van harte uitgenodigd. Wel graag vooraf even aanmelden via voedselbankzuidplas@gmail.com zodat we ongeveer weten wie we kunnen verwachten.

De stichting is al verschillende keren in gesprek geweest met het college van B&W. De komende tijd moet duidelijk worden hoe dit een vervolg krijgt. Raadslid Ard Bakker: “Voor onze fractie is het belangrijk dat de gemeente oog heeft voor inwoners in een kwetsbare positie. We zien in het nieuwe beleidskader Armoede en Schulden gelukkig terug dat de gemeente de Voedselbank Zuidplas in ieder geval bij de oprichting wil ondersteunen.” Raadslid Rina Schuil – Stoorvogel vult aan: “In de komende raadsvergadering zullen we bij de behandeling van dit onderwerp het belang van een structurele vorm van samenwerking zeker benoemen.