Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Energietoeslag 2023

Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 energietoeslag krijgen. De energietoeslag is € 1.300 netto. Daarvoor hebben de Tweede en Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen. Nu moeten de colleges van burgemeester en wethouders van Capelle, Krimpen en Zuidplas nog een besluit nemen over de uitvoering door IJsselgemeenten.

Voor de energietoeslag van 2023 is het voorstel aan de colleges dat huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsuitkering de energietoeslag van € 1.300 kunnen krijgen. Dit is gelijk aan vorig jaar. Wel is de leeftijd voor de energietoeslag verhoogd naar 21 jaar. Daarnaast kunnen uitwonende studenten een bijdrage krijgen via DUO.

Automatisch uitbetalen
Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan bekijken ze of u in 2023 weer aan de voorwaarden voldoet. Onder andere kijken ze naar uw inkomen in 2023. Dit doen ze met een toets bij het Inlichtingenbureau. Dit bureau checkt de inkomens voor de gemeenten. Heeft u weer recht op de energietoeslag? Dan krijgt u de energietoeslag vanzelf. U hoeft het dan niet aan te vragen.

Krijgt u vanaf 1 september 2023 een uitkering voor levensonderhoud van IJsselgemeenten (een samenwerking tussen verschillende gemeenten waaronder Zuidplas) via de Participatiewet (bijstand), Ioaw of Ioaz? Of krijgt u van IJsselgemeenten:

iedere maand bijzondere bijstand, zoals bewindvoerderskosten;
individuele inkomenstoeslag, of;
een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op uw AOW-pensioen via de Sociale Verzekeringsbank?
Ook dan krijgt u de energietoeslag 2023 vanzelf.

Zelf aanvragen
Krijgt u niet automatisch de energietoeslag 2023? Dan kunt u het zelf aanvragen. Dit kunt u pas doen nadat IJsselgemeenten iedereen hebben betaald die de energietoeslag 2023 automatisch krijgt. Zo voorkomen we dat mensen het aanvragen die de toeslag vanzelf krijgen. Dat scheelt werk voor u en IJsselgemeenten.

Begin december
IJsselgemeenten hoopt de energietoeslag begin december automatisch te kunnen betalen aan wie er recht op heeft. Daarna is het voor anderen mogelijk de energietoeslag zelf aan te vragen. Deze planning hangt af van de besluiten van de gemeenten. En van de snelheid waarmee het Inlichtingenbureau de inkomens kan controleren van iedereen die de energietoeslag in 2022 heeft gekregen.