Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zevenhuizen

Binnenkort start het participatietraject voor herinrichting Burgemeester Klinkhamerweg

Het college kondigt aan dat het participatietraject voor de herinrichting van de kruisingen van de Burgemeester Klinkhamerweg en de tussenliggende voetgangersoversteekplaats (VOP) binnenkort van start gaat. De gemeente streeft ernaar de maatschappelijke voorkeur helder te krijgen om tot een definitieve inrichting te komen.

Sinds 2010 wordt er gediscussieerd over de verkeersveiligheid op de Burgemeester Klinkhamerweg, waarbij diverse belanghebbenden uiteenlopende wensen hebben. In maart 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de maatschappelijk meest aanvaardbare inrichting van de kruisingen en de VOP te realiseren.

Een Multicriteria analyse is opgesteld naar aanleiding van de motie. Dit analyse-instrument, in lijn met het kader Participatie, stelt iedereen in staat objectief en transparant hun voorkeuren voor de inrichting te bepalen. Hierbij worden de (meest kansrijke) varianten beoordeeld aan de hand van criteria om maatschappelijke voorkeuren te achterhalen.

In de afgelopen jaren zijn 24 varianten ontworpen voor de kruisingen en de VOP, inclusief innovatieve ontwerpen die rekening houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van een supermarkt aan de parallelweg van de Swanlaweg en nieuwe ontsluitingen van Zevenhuizen-Zuid.

De maatschappelijke voorkeuren, bepaald aan de hand van criteria opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van diverse belangengroepen, zullen de basis vormen voor een bestuurlijk raadsbesluit over de definitieve inrichting van de kruisingen en de VOP.

De komende 6 maanden staan in het teken van het opstellen van maatschappelijke beoordelingscriteria, de beoordeling van inrichtingsvarianten door de samenleving, en uiteindelijk bestuurlijke besluitvorming door het college en de raad. De realisatie van maatschappelijke voorkeuren is afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenteraad en de beschikbaarstelling van het benodigde budget.