Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zevenhuizen

“Marinetti en het Futurisme” door Peter Thissen

Op 8 november a.s. organiseert stichting Beeldende Kunst Zuidplas de lezing “Marinetti en het Futurisme”. De lezing wordt gehouden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. Dit keer staat de lezing in het teken van de Futuristen.

Aan het begin van de vorige eeuw trok een groep jonge Italianen langs de hoofdsteden van Europa tot in Moskou aan toe om een bom te leggen onder de oude stoffige kunst. Ze waren een schrik voor de burgerij, maar een zegen voor de jonge garde kunstenaars die in hun voetsporen traden.
Ze wilden een ode brengen aan de vernieuwing, verheerlijkten de machines, automobielen en vliegtuigen. Brachten een ode aan de geur van stookolie en benzinedampen.
Peter Thissen wijdt u in in de geheimen van deze stroming en laat zien dat hun rebellie een fundament legde voor de Moderne Kunst. In Rijksmuseum Twente in Enschede is nu de tentoonstelling over de grondlegger van deze baanbrekende beweging te zien: Marinetti en het Futurisme.

U kunt vanaf heden hiervoor inschrijven: een mail naar sbkzuidplas@gmail.com volstaat. Daarin vermeldt u: Lezing 8 november
Vrienden van SBKZ betalen slechts € 5, overige belangstellenden betalen € 12. Te voldoen op bankrekening: NL85RABO0316 1614 89 t.n.v. stichting Beeldende Kunst Zuidplas.o.v.v. Lezing 8 november