Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Week van respect

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne Week van Respect. In totaal bereikten ze 2.5 miljoen jongeren!

Ze werken samen met 200+ gemeenten, duizenden gastsprekers, vele partners (maatschappelijke organisaties, financiers en sportbonden), duizenden scholen/klassen (po, sbo, vo, vso, mbo), sportclubs en jongerenwerkers in heel Nederland.

De ambassadeurs van respect
De burgemeester en/of wethouder(s) zetten zich in als ambassadeurs van de Week van Respect: zij geven gastlessen waarin ze via hun persoonlijke verhalen jongeren binnen hun gemeente inspireren en het gesprek met ze aangaan.

In Zuidplas waren de wethouders Daan de Haas en Frans Klovert te vinden op het Comenius College. Apart van elkaar gingen ze een aantal klassen langs om het met de leerlingen over respect te hebben. Ze deden dit o.a. door het filmpje van de burgemeester van een aantal weken geleden te vertonen, waarin de burgemeester stukken voorlas van mails die bij de gemeente binnenkomen.

Ook gaven ze voorbeeld hoe met respect met dingen om te gaan of dat ondanks dat iemand heel anders gekleed is je die wel respectvol moet behandelen.