Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk Zevenhuizen

Koninklijke onderscheidingen inwoners Zevenhuizen en Nieuwerkerk

Cobi van Weringh-Schotte

Cobi van Weringh-Schotte ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van heemkunde en cultuur.  Zij is als vrijwilliger langdurig actief bij Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Zij zet zich in voor tal van werkgroepen. Voor de genealogische werkgroep onderzoekt zij tijdens wekelijkse bijeenkomsten stambomen van diverse families uit Zevenhuizen en Moerkapelle. Ze bemenst het Loket genealogie tijdens de openingsuren van het museum.  Ook is zij lid van de werkgroep Tentoonstellingen en de Werkgroep Open Monumentendag

Negen jaar geleden startte zij bij de werkgroep archief en bibliotheek, waar zij de papieren archieven van derden (zowel van personen/families als van bedrijven) ordent en indexeert.  Maar ook het archiveren van boeken over Zevenhuizen en Moerkapelle en de genealogisch gegevens van families uit Zevenhuizen en Moerkapelle. Van 2010-2022 maakt zij deel uit van het bestuur van Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en woont zij de bestuursvergaderingen bij.  Ook zijn meerdere artikelen voor het kwartaalblad “Het Verleden Tijdschrift” van stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle van haar hand.

Bovendien heeft zij 2 boeken geschreven: Groeiende Dorpen (2017) en Schilderijen van Rens Luijtjes (2018).  Voordat haar vrijwilligerswerk bij Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle startte, was zij zes jaar bestuurslid bij Stichting De Zeven Muzen (opgegaan in het huidige MOZ’art) in de rol van secretaris en Public Relations. 

Gerrie van Zanten-Verhoef

Gerrie van Zanten-Verhoef ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en palliatieve zorg. Sinds 2008 is zij actief als bestuurslid bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zevenhuizen en omgeving. In de rol van penningmeester en plaatsvervangend voorzitter. Ook verricht zij andere taken, zoals de verhuur van het kerkgebouw voor verenigingen, concerten, huwelijksvoltrekkingen en andere activiteiten, het verzorgen van 5 nieuwsbrieven per jaar en PowerPoint presentaties met complete liturgie voor de kerkdiensten. Daarnaast is het beheer van de website ook een taak van haar.

Tevens is zij zorgvrijwilliger bij Stichting Hospice IJsselthuis in Nieuwerkerk aan den IJssel en coördineert zij daarbij een paar uur per week de kookgroep. Naast al deze vrijwillige taken is zij mantelzorger voor echtgenoot en buren.

Lia Hommering-de Vos

Lia Hommering-de Vos ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van EHBO en welzijn. Zij levert een belangrijk aandeel in het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, wat te doen in geval van ongelukken en het bewustzijn hierover te vergroten.

In de jaren 90 richt zij Lotuskring Atria op en is zij voorzitter, penningmeester en instructeur Lotus geworden/ Zij gaf hier bijscholing aan gediplomeerde leden en 5 á 6 opleidingen tot nieuwe LOTUS. De eerste jaren verzorgt zij ook het secretariaat.  Vanaf 2000 is zij lid van EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel en biedt onder andere ondersteuning bij tal van evenementen in Nieuwerkerk. In 2003) neemt zij plaats in het bestuur als penningmeester en algemeen bestuurslid en vervolgens als voorzitter. Hier geeft zij eveneens eerste hulp lessen en treedt zij op als gegrimeerd Lotus slachtoffer. Daarnaast is zij actief bij de Vereniging Lotus Nederland (VLN), sinds de oprichting in 2006 tot 2022 als penningmeester. Recent is zij voorzitter en webmaster geworden. Ook hier is zij als docent voor het bijscholen en opleiden van Lotusinstructeurs aangesteld, waarvoor zij een vergoeding ontvangt.

Verder voert zij het mentorschap voor een persoon met dementie en een persoon met een verstandelijke beperking.

De bovenstaande drie inwoners zijn benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau

De onderstaande inwoner is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau:

Coen Verplak

Coen Verplak ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van werknemersbelangen. Hij heeft zich 25 jaar geleden als vrijwilliger aangemeld bij de Nederlandse Politiebond, een organisatie met 28.000 leden. Vanaf die tijd treedt hij op in diverse hoedanigheden: als individueel belangenbehartiger (raadsman), actieleider, voorzitter afdeling Rotterdam, bondsraadslid afdeling Rotterdam.  Namens de Nederlandse Politiebond staat hij politieagenten als individueel belangenbehartiger bij in allerlei zaken. Hij begeleidde onder andere politiemensen die geweld moesten gebruiken in de uitoefening van hun functie of door sociale omstandigheden in de knel waren gekomen. Naast het bieden van mentale steun, woont hij verhoren bij en verleent hij juridische steun. In het bijzonder onderscheidde hij zich bij de begeleiding van politiemensen tijdens de coronarellen, voetbalgeweld en discriminatie aantijgingen. Verder was hij regelmatig het gezicht van de Nederlandse Politie Bond in het publieke debat bij gevoelige zaken zoals geweld, discriminatie, werkdruk en polarisatie. Hij gaf hiermee politiemensen een belangrijke stem in het publieke debat