Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Werkzaamheden Bückeburgpark van start

Met het Bückeburgpark dat toe was aan een opknapbeurt, onthulde wethouder Wybe Zijlstra het bouwbord bij het park als symbolisch startsein voor de renovatie. Inmiddels is de aannemer begonnen met de werkzaamheden. Ze voeren een ontwerp uit dat tot stand is gekomen in samenwerking met omwonenden. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we in juni 2023 genieten van een mooi, vernieuwd park.

Actieve rol omwonenden
Tijdens twee bijeenkomsten vervulden de omwonenden een zeer actieve rol, waarbij zij mooie oplossingen bedachten voor het park. Hiermee sluit het ontwerp beter aan op de wensen van de gebruikers van het park en dat is precies wat de gemeente wilde bereiken met participatie. Zowel de omwonenden als de gemeente zijn dan ook erg blij met de uitkomsten van de participatie.

Wat gaan ze doen: aanpassen wandelpaden, speelplek voor kinderen 6-12 jaar, plaatsen sportobjecten, diversiteit in beplanting en kleuren, 2 onderheide losloopvoorzieningen, plaatsen zitplekken in het park, plaatsen vlonders langs de waterkant. Werkzaamheden: start eind februari, einde naar verwachting juni 2024.

Trapveldje voor oudere jeugd
In het park komt bewust geen sport- en speelplek voor de oudere jeugd. Hier is het park te klein voor en bovendien is er in de buurt een trapveldje. De jeugd die hier gebruik van maakt, kond door middel van een QR-code op borden in het park hun mening geven over het bestaande trapveldje. En daar hebben zij goed gebruik van gemaakt.

Meer aandacht voor wandelaars
In het vernieuwde park zijn de wandelpaden aangepast en er komt geen fietspad. Hiermee willen we meer ruimte bieden aan voetgangers. In het park is straks ook de mogelijkheid te zitten op een bankje en op vlonders langs de waterkant te vertoeven. Aan kinderen en honden is ook gedacht, want voor hen zijn er ook speelmogelijkheden. Kortom, een park om van te genieten!