Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zevenhuizen

Hoe maken we de Burgemeester Klinkhamerweg veiliger?

Al een tijd is er de wens van bewoners en belanghebbenden om de kruisingen en voetgangersoversteekplaats van de Burgemeester Klinkhamerweg veiliger in te richten. Doordat de meningen over deze inrichting zo uiteenlopend zijn, is er nog geen overeenstemming bereikt. Toch komen we graag te weten welke inrichting van de kruisingen en de voetgangersoversteekplaats de algemene voorkeur heeft. Daarom vragen wij nu aan iedereen die dat wil een enquête in te vullen.

Beoordelen op een aantal punten
Door een werkgroep die bestaat uit verschillende soorten verkeersdeelnemers is eerst bepaald wat zij belangrijk vinden voor een veilige inrichting van de kruisingen en de oversteekplaats van de Burgemeester Klinkhamerweg. Zij kwamen tot:

  1. File vermijdend/ (vlotte) doorstroming
  2. Beschermend voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers
  3. Geschiktheid voor hulpdiensten, Openbaar Vervoer en vrachtwagens
  4. Overzichtelijkheid en duidelijkheid (voorrang e.d.)
  5. Toekomstbestendigheid (i.v.m. de ontwikkelingen in Zevenhuizen)

Varianten geselecteerd door werkgroep en nu beoordeeld door u
Vervolgens heeft de werkgroep de vele varianten die er zijn voor de inrichting van de kruisingen en oversteekplaats beoordeeld aan de hand van bovenstaande punten. Op basis daarvan zijn van elke kruising en oversteekplaats de 3 meest kansrijke varianten geselecteerd. Nu is het aan de rest van de belanghebbenden deze varianten te beoordelen.

Beoordeling van belang voor de gemeenteraad
Door de varianten te beoordelen, maakt men duidelijk wat uw voorkeur heeft. Alle beoordelingen samen maken duidelijk welke inrichtingen de algemene voorkeur hebben. De uitkomst van het onderzoek biedt het college van burgemeester en wethouders aan bij de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens of en zo ja, hoe de inrichting van de kruisingen en de voetgangersoversteekplaats van de Burgemeester Klinkhamerweg worden aangepast.

Wilt u meer lezen over de verschillende varianten? Bekijk dan de projectpagina op
https://www.maakzuidplas.nl

Online en op de markt
Het invullen van de vragenlijst kan online door de QR-code te scannen met de camera van een mobiele telefoon of via www.maakzuidplas.nl (projecten Zevenhuizen). Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 2 april 2024.

Op donderdag 28 maart 2024 staan we in de ochtend ook op de weekmarkt in Zevenhuizen om de enquête samen met mensen in te vullen die dat digitaal niet kunnen of willen.