Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

VVD Zuidplas stelt vragen naar aanleiding van recente infonota opvang locatie

In de infonota blijkt dat er alleen een intentieovereenkomst is voor de 48 flexwoningen en er in de bestuursovereenkomst van de opvanglocatie nergens iets wordt vastgelegd over de flexwoningen. De lokale VVD fractie vraagt dan ook om de intentieovereenkomst te ontvangen, aangezien het nu niet te bepalen is wat het juridische verband tussen de opvanglocatie en de flexwoningen is.

Ook zijn er vragen omtrent de financiering, aangezien in de infonota staat: “Het COA zal het totaalbedrag van €4.800.000 voor de flexwoningen met een jaarlijkse bijdrage over een periode van 10 jaar vergoeden.” Betekent dit dat de gemeente de investering moet gaan voorfinancieren? Waarom komt dit bedrag niet in één keer onze kant op? En wat zijn hiervan de consequenties?

De volgende vragen gaan over het woord ‘primair’ dat in de definitieve overeenkomst staat. Een belangrijke vraag hierbij is: was het college van B&W nu wel of niet op de hoogte van het toevoegen van het woordje ‘primair’, daar waar het gaat om de doelgroepen?

Daarnaast vraagt de fractie om de informatienota als agendapunt toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering.