Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

COA maakt ruimere gebruiksmogelijkheden voor opvang in Nieuwerkerk mogelijk

Op vrijdagmiddag 1 maart 2024 is er een informatienota verschenen met betrekking tot de mogelijke opvanglocatie aan de Zuidplasweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tijdens de lange vergadering van 24 januari 2024, die tot diep in de nacht duurde, zijn verschillende moties en toezeggingen gedaan, waaronder over de afgesloten bestuursovereenkomst tussen de gemeente Zuidplas en het COA. Zo wordt in de overeenkomst in artikel 3, lid 1, gesproken over: “In de Rol worden -primair- maximaal 300 statushouders en evident kansrijke asielzoekers opgevangen.” In de meerdere keren verstrekte concept bestuursovereenkomst stond het woord “primair” niet, maar verschijnt opeens in de definitieve ondertekende versie.

Naar nu blijkt is het woord toegevoegd op verzoek van het COA en zorgt het ervoor dat het COA, naast statushouders en evident kansrijke asielzoekers, ook indien er lege plekken cq bedden in de locatie zijn, deze gevuld kunnen worden met niet-statushouders en evident kansrijke asielzoekers. Al met al heeft het COA voor zichzelf de mogelijkheid gecreëerd om de locatie te gebruiken om ook “veiligelanders”, net aangekomen asielzoekers, te kunnen huisvesten.

Volgens de informatienota is dit door het COA verduidelijkt tijdens een gesprek op 12 februari 2024. Blijkbaar is er door de gemeente Zuidplas eind november 2023 een bestuursovereenkomst getekend zonder eerst na te vragen waarom het woord “primair” is toegevoegd. Wat ook opvallend is, is dat er op 13 februari 2024 nogmaals in de gemeenteraad is gesproken over de opvanglocatie. Op dat moment was het college en de ambtelijke ondersteuning dus al op de hoogte van het feit waarom het woord “primair” in de overeenkomst staat. Die avond is er door het college niets over gezegd.