Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moordrecht

Informatiebijeenkomst Planuitwerking A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

Rijkswaterstaat organiseert op 8 en 13 februari een informatiebijeenkomst over de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Geïnteresseerden kunnen op donderdag 8 februari tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het Van der Valk-hotel aan de Parallelweg Zuid 185 in Nieuwerkerk aan den IJssel en op dinsdag 13 februari bij Lunchcafé La Musette aan de Grote Esch 1003 in Moordrecht.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over de huidige stand van zaken van het project, met een doorkijk naar het komende jaar. Geïnteresseerden worden meegenomen in hoe Rijkswaterstaat toewerkt naar een (ontwerp)projectbesluit, welke stappen daarin genomen worden en welke onderzoeken er plaatsvinden.

Optimalisatie voorkeursalternatief
Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief bleek dat optimalisatie van dit alternatief noodzakelijk is. Dit komt doordat meer verkeer gebruik zal maken van de A20 dan aanvankelijk berekend was. De oorzaken van deze toename aan verkeer zijn nieuwe woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen in de omgeving van het project, naast een zelfstandige groei van het verkeer. Omdat in de optimalisaties van het ontwerp een uitbreiding van de bestaande snelweg met meer dan één rijstrook wordt voorgesteld, is het opnieuw doorlopen van de verkenning een wettelijk vereiste procedurele stap.

Tijdens de bijeenkomst worden bezoekers geïnformeerd over het project en de procedure die gevolgd wordt. De avond wordt ook gebruikt om ideeën, kansen en aandachtspunten op te halen; bezoekers kunnen een mondelinge reactie indienen.

Kennisgeving voornemen en participatie
Van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari kunnen belanghebbenden reageren op het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit voornemen gaat over de aanvulling van de eerder uitgevoerde verkenning naar het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met extra onderzoek naar de voorgestelde optimalisaties. Ook kan iedereen reageren op de wijze waarop in die verkenning geparticipeerd kan worden. De informatiebijeenkomsten zijn daar een onderdeel van.

Meer informatie over de kennisgeving
In de kennisgeving voornemen kunt u lezen wat het geoptimaliseerde voorkeursalternatief inhoudt en hoe belanghebbenden kunnen reageren. In de kennisgeving participatie kunt u lezen op welke manier de participatie plaatsvindt voor dit project en hoe belanghebbenden kunnen reageren. A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda | Platform Participatie

Voorbereiding realisatie
Bij het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda worden parallel aan de planuitwerking aanbestedingsstukken voor de realisatie opgesteld. Normaal gesproken gebeurt dit pas ná een vastgesteld projectbesluit. Door eerder te starten met de aanbestedingsstukken kan het project ook eerder een opdrachtnemer werven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Verder vinden parallel aan de planuitwerking activiteiten plaats op het gebied van conditionering (onder andere het verleggen van kabels en leidingen).

Informatiebijeenkomsten
Donderdag 8 februari van 19.00 tot 21.00 uur
Van der Valk Nieuwerkerk aan den IJssel, Parallelweg Zuid 185 in Nieuwerkerk aan den IJssel

Dinsdag 13 februari van 19.00 tot 21.00 uur
Lunchcafé La Musette, Grote Esch 1003 in Moordrecht

U bent van harte welkom om bij een van de inloopavonden aan te sluiten. Aanmelden is niet nodig