Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Nieuwerkerkers voelen zich in de maling genomen

Rond half 7 vertrok vanaf het Fresiaveld een vreedzame mars naar het gemeentehuis. Een groot aantal inwoners van Zuidplas liep mee met de mars. De heer Bakx heeft namens het Platform Asielopvang Zuidplas de ruim 1.200 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Han Weber.

De burgemeester leidt deze avond niet de vergadering van de gemeenteraad, omdat hij verantwoordelijk is voor dit onderwerp binnen het college van B&W. Raadslid Peter Molenaar is daarom de waarnemend voorzitter van de avond. Er waren deze avond 4 insprekers: mevrouw Van Dijk en de heren Van Delft, Vogelaar en Bakx. De eerste is een ecoloog en woont op 50 meter van de locatie. Zij geeft aan dat er allerlei dieren in het gebied zitten die op de rode lijst staan en die dus door de gemeente beschermd moeten worden. De heer Van Delft gaat onder andere in op het feit dat als je zoekt naar willekeurige incidenten, deze vaak bestaan uit steekpartijen. De heer Vogelaar woont ook zeer dicht bij de locatie en geeft aan dat er weinig is gedaan om inwoners te informeren, en dat de verstrekte informatie niet eenduidig was. De heer Bakx geeft aan dat de informatieavond overkwam als een soort overvalstactiek en dat je eigenlijk het idee had dat je voor een voldongen feit kwam te staan.

In de zeer langdradige vergadering, waarbij Paul van Drenth de zin uitsprak: ‘Nieuwerkerkers voelen zich in de maling genomen’, verwoordde hij het gevoel dat leeft bij veel Nieuwerkerkers. De vergadering duurde zo lang dat een deel van de mensen op de publieke tribune inmiddels huiswaarts was gegaan. Wethouder Jan Willem Schuurman gaf ongeveer anderhalf uur aan beantwoording. In de beantwoording werd heel gemakkelijk over het punt heengestapt dat inwoners pas zo laat waren geïnformeerd; de wethouder blijft erbij dat dit pas kon na ondertekening van de koopovereenkomst. Sinds het PRO 2022 komt de spoorzone tevoorschijn, met daaronder de volgende tekst:

“Verwerving Spoorzone. Met de verwerving van de spoorzone ontstaat ruimte voor het invullen van de ambitie ‘Versnellen van nieuw woningaanbod, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele woonconcepten’ uit het coalitieakkoord 2022-2026.”

Naar nu blijkt, moet de gemeente de verkopende partij extra geld betalen als ze op de locatie (flex)woningen willen bouwen in verband met een opvanglocatie. Waarom de onderhandelingen met de verkopende partij meer dan een jaar hebben geduurd, wordt tijdens de vergadering niet besproken. De wethouder geeft wel aan dat als we nu zouden stoppen, we dan een regulier AZC zouden krijgen. Dit komt doordat het op dit moment niet meer mogelijk is om aanvullende afspraken te maken met het COA over het type vluchtelingen dat moet worden opgevangen. Daarnaast vervalt dan ook het geld voor de realisatie van de flexwoningen. Raadslid Ferry van Wijnen voelt zich op deze manier wel een beetje met de rug tegen de muur gezet.

Burgemeester Han Weber geeft in zijn antwoord aan dat hij natuurlijk nooit kan garanderen dat er niets gebeurt. Maar hij probeert wel de zorgen weg te nemen door aan te geven dat we er sinds kort een extra wijkagent bij hebben. Dit is echter alleen een reguliere formatieplaats die is toegevoegd vanwege de groei van de gemeente Zuidplas, onder andere door de nieuwbouw in het Koningskwartier in Zevenhuizen, en heeft niets te maken met een eventuele opening van een opvang in 2025.

In de zeer lange vergadering is een cruciale vraag nooit beantwoord, die gesteld was door mevrouw Serena Baas. Namelijk, of er flora- en faunarapporten beschikbaar zijn en of ze die kunnen verkrijgen. Dit is natuurlijk een essentieel onderdeel van het feit dat er mogelijk dieren in het plangebied aanwezig zijn die op de rode lijst staan.

Het CDA wilde graag een schorsing van de vergadering om (intern) te overleggen over de verschillende ingediende moties. De gevraagde 6 minuten werden ruim een uur!

Een motie voor meer spreiding wordt weer ingetrokken en dus niet in stemming gebracht, op basis van een toezegging van het college dat ze nog contact zullen opnemen met het COA om te bespreken of spreiding mogelijk is. Ruim na 2 uur was de vergadering afgelopen.