Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Informatiesessie nieuwbouw scholen wijk Zuidplas

Afgelopen woensdagavond vond er een informatie bijeenkomst plaats over de nieuwbouw van de scholen in de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op deze avond werden de uitkomsten gepresenteerd van de enquete die is gehouden onder bewoners van de wijk Zuidplas, ouders van leerlingen van de scholen en medewerkers van de scholen. Voor de leerlingen van 10 t/m 12 jaar was er ook een Swipocratie gemaakt (kiezen d.m.v. Swippen) en voor de jongere leerlingen was er een tekenwedstrijd. Er komt nog een meedenksessie (waar mensen zich voor hadden kunnen opgeven) en er is een streven om eind van het jaar een advies over de locatiekeuze aan B&W te sturen.

Onder de 669 invullers van de enquête en de Swipocratie van de leerlingen, was wel een rode lijn te zien. In de wijk is er voorkeur om de scholen op de huidige locaties te houden en heel veel kinderen komen lopend op of de fiets naar school. En de leerlingen vinden de scholen waar ze nu staan wel goed.

Een van de vragen die werd gesteld betrof het feit dat er steeds over nieuwbouw wordt gesproken en niet over renovatie. Norbert Kramer de projectleider, antwoorden hierop dat het project binnen de gemeente te boek staat als “nieuwbouw scholen wijk Zuidplas” en er daarom overal nieuwbouw staat, maar dat er ook naar renovatie van de bestaande gebouwen wordt gekeken. Bij een latere vraag over de kosten, gaf hij wel aan de renovatie vaak veel duurder is dan slopen en dan nieuwbouw. Dus dat de kans op nieuwbouw vooral in het kader van de huidige financiële situatie van de gemeente groter is dan renovatie van de bestaande gebouwen.

Er waren ook wel wat kritische geluiden op de gepresenteerde resultaten, want o.a. bij een vraag over de overlast bij de scholen werd het totaal aantal invullers meegenomen. Terwijl er natuurlijk veel meer mensen verder weg wonen van de school, dan er vlak naast de scholen wonen. En de knop die op de website had gestaan hadden veel mensen niet gezien of begrepen. En van de 669 mensen die via de website de enquête hadden zich maar 17 mensen aangemeld via die aparte knop. Daarnaast was er twijfel of de 17 mensen een representatieve groep is t.o.v. het grote aantal aanwezig in de zaal.