Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Moordrecht

Van werken en verzet

Herdenkings- en Bevrijdingsdag zijn achter de rug maar toch laten we op de open middag in de oudheidkamer 13 mei aanstaande bijzondere documenten zien uit de Tweede Wereldoorlog.

Onlangs verkreeg de historische vereniging ansichtkaarten en documenten van in de oorlog in Duitsland tewerk gestelde Moordrechtenaren.

Maar ook de onlangs ontvangen herdenkingsschaal van de verzetsstrijders Wim en Sien Sprenger is te zien in de oudheidkamer. Henk van Kerkhof bezocht met de zoon van Wim, Rien, in het voorjaar het
onderduikadres van de familie Sprenger in Ouderkerk.

Voor het hele verhaal over de familie Sprenger; zie de twee Moerdregt uitgaven te verkrijgen tijdens de openmiddag voor €2,50 per stuk of als u lid wordt gratis!

De toegang is gratis (tijd: 13.30 tot 16.30 uur)
Adres: Oudheidkamer Het Weeshuis, Westeinde 1 Moordrecht, ingang achterom.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen