Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moordrecht

Hendrik MacDaniel (Lid in De Orde van Oranje-Nassau)

De heer MacDaniel ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek. Hij is sinds de jaren 90 nauw betrokken bij de Oud Papieractie door 10 jaar lang de roosters te maken voor de ruim 70 vrijwilligers die betrokken zijn bij het oud papier ophalen. Ook regelt hij de vervanging als iemand op het laatste moment niet kan.
Hij is vanaf de jaren ’90 betrokken bij de Witte Tent Week; als lid stuurgroep, penningmeester én als vrijwilliger. In zijn rol als penningmeester werft hij sponsors, voert de redactie van het informatieboekje en regelt de op -en afbouw van de tent. Hij heeft veel gedaan voor de organisatie en uitvoering van de Witte Tent week.
Van 2000-2022 is hij in de Hervormde gemeente Beth-El Moordrecht diaken. Als ouderling legt hij veel pastorale bezoeken bij de gemeenteleden af en staat hen bij in voor- en tegenspoed. Verder is hij binnen de Hervormde Gemeente Beth-El redactielid van de wekelijkse nieuwsbrief aan gemeenteleden. Het regelen en het bellen van predikanten voor zondagsdiensten, is een andere activiteit die hij jarenlang op zich heeft genomen. Geruime tijd zat hij als voorzitter in het bestuur van het Christelijk Gemengd Koor Bethel.