Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Studenten Albeda College nemen deel aan preventieve actie ondermijning in het buitengebied

Donderdag 13 april om 13:30 uur liep de raadszaal in Zuidplas vol met studenten van het Albeda College. Een grote preventieve actie tegen ondermijnende criminaliteit stond op het punt van beginnen. Aan de actie, die georganiseerd werd door het team Veiligheid van de gemeente en het RIEC Den Haag, namen ook de Omgevingsdienst Midden Holland, de politie en team Handhaving deel. Het doel van deze preventieve actie was de weerbaarheid vergroten tegen ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, witwassen en (arbeids)uitbuiting in het buitengebied.

Deze vormen van georganiseerde misdaad werken ontwrichtend in onze maatschappij en gaan vaak gepaard met bedreiging, intimidatie en soms grof geweld. Voor het witwassen en veiligstellen van criminele winsten grijpen bijvoorbeeld drugscriminelen bovendien alle machtsmiddelen aan die zij tot hun beschikking hebben om misbruik te maken van legale logistieke en economische voorzieningen. De onderwereld heeft bovenwereld nodig om ‘succesvol’ te kunnen zijn.

De Albeda-studenten kregen van het Regionaal Informatie Expertise Centrum (RIEC) een flitstraining ondermijning, gevolgd door een briefing van team Veiligheid. In de briefing werden recente ervaringen met betrekking tot ondermijnende criminaliteit toegelicht en te herkennen signalen gedeeld. Benadrukt werd dat naast controles door veiligheidspartners, preventie erg belangrijk is. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Na de briefing gingen de studenten met de veiligheidspartners op pad. Op locatie voerden zij gesprekken met inwoners en ondernemers in het buitengebied. De actie werd zeer positief ontvangen en op enkele locaties werden de groepjes studenten met hun begeleiders zelfs aan de keukentafel uitgenodigd voor gesprek met koffie.

Een van de studenten vertelde tijdens de debriefing: “we hoorden de bewoner zeggen dat hij twee weken geleden nog is benaderd om zijn loods te verhuren voor €20.000 euro. Contant! Gelukkig heeft de bewoner nee gezegd.” De adviseur veiligheid die bij het gesprek aanwezig was, heeft direct maar even contact opgenomen met de wijkagent. Die was blij met de informatie en ging in overleg met de inwoner.

Een ander groepje belde aan bij een woning met een grote loods. Er werd niet opengedaan. De camera’s bij het pand, de gesloten gordijnen, maar ook grote blauwe vaten achter op het perceel gaven een onderbuikgevoel. De signalen die tijdens de briefing besproken waren, werden herkend. Contact met de politie werd gelegd en even later werd een onderzoek ingesteld. Bij controle in de woning en de loods zijn vervolgens materialen aangetroffen die duidden op eerdere productie van hennep (softdrugs). De politie en gemeente stellen vervolgonderzoek in.

Bij afronding van de gesprekken werd informatie, waaronder een signalenkaart, achtergelaten om vormen van criminaliteit te herkennen. Ook werd eenieder geattendeerd op het belang van het melden van verdachte situaties. Melden is erg belangrijk en stelt de politie en gemeente in staat om onderzoek in te kunnen stellen. Het aanpakken van ondermijning kan de overheid namelijk niet alleen, maar doet dit waar mogelijk samen met ondernemers en inwoners. Contactgegevens van de politie, gemeente maar ook Meld Misdaad Anoniem staan daarom prominent vermeld op de signalenkaart.

De studenten hielden een mooie leerervaring over aan de actie. Voor hen was het nieuw om op deze manier gesprekken te voeren. De gemeente en haar partners zijn blij met hun deelname die deze actie tot een succes maakte!