Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Schieland en de Krimpenerwaard

Water Natuurlijk is de grootste partij geworden bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Water Natuurlijk kreeg bijna 20% van de stemmen. In het algemeen bestuur behoudt de partij zes zetels. De tweede partij, de VVD blijft de tweede partij maar levert één zetel in en gaat naar vier zetels. De Partij van de Arbeid behoudt drie zetels. Ook nieuwkomers BBB en Partij voor de Dieren komen met drie zetels per partij  nu in het algemeen bestuur. Bekijk de verdeling van de overige zetels in de tabel hieronder.

Woensdag 15 maart zijn er 254.236 stemmen uitgebracht op kandidaten voor de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om de 26 beschikbare zetels te verdelen. Dat zijn ruim 10.000 stemmen meer dan bij de vorige verkiezing in 2019.

Donderdagochtend, 23 maart 2023, heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld. In het proces-verbaal is vastgelegd dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

LijstPartijAantal stemmenAantal zetels
1.Water Natuurlijk472076
2.VVD340314
3.Partij van de Arbeid (PvdA)258463
4.50PLUS84341
5.SGP-ChristenUnie208782
6.CDA116171
7.Ons-Platteland59790
8.AWP voor water, klimaat en natuur175362
9.Partij voor de Dieren253483
10Belang van Nederland (BVNL)45060
11.BBB303963
12.JA21151061
13.GOUD36730

Overige categorieën
In het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zitten naast de 26 namens de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) nog 4 leden die worden benoemd door overige belanghebbenden. De categorie bedrijven die 5 zetels had, komt door recente wetswijziging niet meer terug in het bestuur. Naast de vertegenwoordiging van de inwoners zijn dit:

  • Namens de agrarische sector (categorie ongebouwd – 2 geborgde zetels)
  • Namens de organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen – 2 geborgde zetel)

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd en natuurterreinen worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord en de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE).

De nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur wordt:

FractieLid
Water NatuurlijkJosien van Cappelle
 Margot Kwee
 Erik Hovingh
 Rens de Boer
 Frank Huijgens
 Chris Veldhuijsen
VVDJock Geselschap
 Jacqueline van Nauta Lemke
 Cor Habben Jansen
 Vincent Jumelet
BBBNicki de Haaij
 Marielle de Jong
 Arie Bogerd
Partij van de Arbeid  (PvdA)Wim Heemst
 Anneke Heinecke
 Arjen Hazelebach
Partij voor de DierenJaap Rozema
 Linda Jansen
 Pinar Coşkun
SGP-ChistenUnieMartin van der Spek
 Greet van Bergh-Kempenaar
AWP voor water, klimaat en natuurLex Welter
 Inge van Berkel
JA21Marcus Breet
CDATeun Visscher
50PLUSJet Valk
OngebouwdAart de Zeeuw
 Manon Broere-van der Wees
NatuurterreinenJos Verdoold
 Lars Nanninga

Vervolg procedure

Nu de uitslag van de verkiezing definitief is vastgesteld, dienen de gekozen leden hun benoeming te aanvaarden. Daarnaast moeten ze een opgave doen van hun openbare betrekkingen (nevenfuncties) en de leden die niet al in het algemeen bestuur zitten, moeten een uittreksel uit de Basisregistratie persoonsregister overleggen. Deze papieren vormen de zogenaamde geloofsbrieven, aan de hand waarvan een commissie uit het huidige algemeen bestuur kan onderzoeken of ze voldoen aan de wettelijke vereisten voor het lidmaatschap voor het algemeen bestuur, met andere woorden of deze leden kunnen worden toegelaten.

De laatste vergadering van het ‘oude’ algemeen bestuur is op  27 maart 2023, vanaf 19.30 uur. In die vergadering zal het onderzoek van de geloofsbrieven plaatsvinden.

Op 30 maart 2023, vanaf 19.00 uur zullen vervolgens de toe te laten leden in het algemeen bestuur worden geïnstalleerd. Daarbij leggen zij de eed of de verklaring en belofte af.

Formatie

De fracties gaan nu aan de hand van de verkiezingsuitslag onderling bepalen welke leden zij zullen voordragen voor het dagelijks bestuur. Deze coalitieonderhandelingen kunnen enige weken in beslag nemen. Het algemeen bestuur kiest uiteindelijk een nieuw dagelijks bestuur.