Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Waterschap steeds bekender bij inwoners

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Alle inwoners van Nederland mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt. Onderzoek laat zien dat 71% van de inwoners uit het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het werk van de waterschappen belangrijk vindt, desondanks is 20% van hen niet bekend met het waterschap uit de eigen regio.

84% verwacht stijging van waterschapsbelasting door extreem weer
Extreem weer komt steeds vaker voor. Uit onderzoek dat Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd blijkt dat bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 88% van de inwoners bekend met de rol van het waterschap bij extreem weer.
Zo’n 84% verwacht dat door extreem weer de waterschapsbelasting zal stijgen in de komende jaren. Als ze gevraagd wordt om te kiezen geeft 49% aan dat ze liever hogere dijken bouwen ten opzichte van 38% die het water de ruimte wil geven. Daarnaast wil 90% liever vooraf investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen ten opzichte van 6% die liever pas wil repareren als er schade is.

Zuivering van rioolwater
In Nederland wordt ook steeds meer afval in het water gegooid of doorgespoeld, daarmee worden de kosten voor rioolwaterzuivering steeds hoger. Met negen zuiveringen maakt het hoogheemraadschap het rioolwater van zo’n 650.000 inwoners schoon. Acht op de tien inwoners vindt dat wij bewuster om moeten gaan met wat wij door de gootsteen spoelen, tegenover één op de tien die liever extra investeert in zuiveren. En tot welk niveau moet water worden gezuiverd? 50% kiest voor super schoon water, tegenover 27% die vindt dat een beetje vervuiling erbij hoort.

Invloed van het water op de inrichting van Nederland
Het waterschapsbestuur heeft de komende jaren met meer van dit soort actuele dilemma’s te maken. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. 77% van de inwoners in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vindt dat het water bepaalt waar onze huizen komen, tegenover 12% die liever overal bouwt.

Onderzoeksverantwoording
De verkregen data zijn afkomstig uit twee onderzoeken van nderzoeksbureau Citisens (december en januari 2022). Het onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel en bestaat uit een groep van 62.00 Nederlanders die iedere maand hun mening geven over een actueel onderwerp. Deze groep panelleden is verdeeld over heel Nederland. Uiteindelijk hebben de antwoorden van respectievelijk 14.479 en 7529 respondenten geleid tot de inzichten uit deze infographic.