Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Geen opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Lelieveld

Het Nidos en de stichting Firmitas zien af van huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Lelieveld in Nieuwerkerk aan de IJssel.

Op 6 februari jl. heeft Nidos in een verklaring aangegeven: “In verschillende gesprekken tussen
Firmitas, Nidos en de gemeente Zuidplas is verkend welke mogelijkheden er zijn om de woningen aan
het Lelieveld in te zetten als kleinschalige opvang voor de doelgroep alleenstaande minderjarig
vreemdelingen (amv) met status. Naast het feit dat de panden beoordeeld zijn op geschiktheid, wordt
ook standaard beoordeeld of het starten van een kleinschalige opvang passend is binnen de buurt en
of er (door de buurt) mogelijke risico’s worden gezien. Een onderdeel van de verkenning is tevens het
voeren van een gesprek met omwonenden. Dit gesprek heeft op 1 februari 2023 plaatsgevonden.
Tijdens het gesprek met de omwonenden zijn er (vanuit historie) veiligheidsrisico’s aangedragen.
Firmitas en Nidos hebben doen besluiten op dit moment deze woningen niet in te zetten als
kleinschalige opvanglocaties.”