Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Waarschuwing. Pas op voor malafide grondhandelaren!

Op verschillende locaties in Nederland bieden grondhandelaren landbouwgrond aan tegen hoge prijzen. Vaak met de belofte dat de agrarische bestemming van de grond op korte termijn zal wijzigen. Als dan blijkt dat de bestemming helemaal niet wordt gewijzigd, voelen kopers van die gronden zich misleid en/of opgelicht, omdat zij niets met de aangekochte grond kunnen.

Hoe kunt u voorkomen dat u een kat in de zak koopt?
Landbouwgronden hebben doorgaans een agrarische bestemming op het moment van aanbieden en sluiten van de koopovereenkomst. Dit terwijl een wijziging in de bestemming niet binnen afzienbare tijd of zelfs helemaal niet zal plaatsvinden. Stel u krijgt een aantrekkelijk aanbod tot het kopen van landbouwgrond met de toezegging dat de bestemming binnen afzienbare tijd door de gemeente zal worden gewijzigd door de gemeente.

• Controleer dan altijd of de beweerde bestemmingswijziging een reële verwachting is. Dit kunt u doen door op de website Ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) het geldende bestemmingsplan op te zoeken en te controleren wat de huidige bestemming van de grond is en of de gemeente plannen heeft om de bestemming van de grond te wijzigen. Als dit laatste de verwachting is, moet hierover informatie terug te vinden zijn op deze website.

• Kijk ook op de website van het Kadaster (www.kadaster.nl) of vraag aan een plaatselijke makelaar wat de huidige marktwaarde is van de grond met zowel de ‘bestemming agrarisch’ als de marktwaarde van de grond met de ‘beweerde toekomstige bestemming’. Om een indruk te krijgen kunt u ook in de Grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas lezen, welke grondprijzen en rekenmethodieken het Grondbedrijf van de gemeente Zuidplas hanteert bij de verkoop van grond ten behoeve van de diverse bestemmingen.

• Houd er verder rekening mee dat een waarde verhoging als gevolg van een gewijzigde bestemming pas intreedt als de bestemming daadwerkelijk en onherroepelijk is gewijzigd. Dit betekent dat de gemeenteraad een besluit moet hebben genomen tot wijziging van de bestemming; de termijnen voor bezwaar en beroep tegen de bestemmingswijziging zijn verstreken en er ook geen bezwaar- of beroepsprocedure meer aanhangig is.

• Tot slot lees de verkoopvoorwaarden en boetebedingen goed door in zowel de koopovereenkomst als de leveringsakte van de notaris. Vraag bij twijfel uw notaris om uitleg over de betekenis en het gevolg van de voorwaarden.

Vermoedens van oplichting en/of misleiding?
Vraag om juridisch advies. U kunt hiervoor contact opnemen met uw rechtsbijstand verzekeraar, het
Juridisch Loket (telefoonnummer 0800 – 8020) of een advocaat. Ook kunt u aangifte doen van
oplichting bij de politie.