Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

VVD Zuidplas informeel in gesprek met staatssecretaris Eric van der Burg

Naar aanleiding van een aantal tweets op 9 en 10 augustus 2022 (zie onderaan dit bericht) van Jan Ambachtsheer en Ferry van Wijnen, reageerde staatssecretaris Eric van der Burg en een afspraak volgde snel. Maandag 29 augustus stond de staatssecretaris aan het eind van de middag, bij Ferry thuis, op de stoep.

In informele sfeer ging een delegatie lokale VVD’ers met hem in gesprek. Uiteraard vooral over de problemen rond asiel en migratie.

De staatssecretaris gaf een toelichting op de zgn. ‘asieldeal’. Ze discussieerden over Europese landen die hun verantwoordelijkheid niet nemen en over het al dan niet vastzetten van overlast gevende- en kansloze asielzoekers. En uiteraard ook voor de gevolgen van deze deal voor de gemeenten, dus ook Zuidplas.

Uiteraard heeft de lokale VVD ook haar inzichten gedeeld. Allereerst dat ‘de asieldeal’ veel te laat tot stand kwam. De nood is hoog, zoveel is helder. Maar als je gemeenten dan wil bewegen te helpen, is een perspectief naar een oplossing van groot belang. Ook het al dan niet dwingen van gemeenten kwam ter sprake. Dit is nu op zich wel van tafel, maar als gemeenten en provincies het niet met elkaar oplossen, komt de staatssecretaris wel weer in beeld. Hij noemde daarbij ook de 3 slechtst presterende gemeenten tot nu toe. Gelukkig zit Zuidplas daar niet bij.

Dan de praktische uitvoerbaarheid van ‘de asieldeal’ voor gemeenten. De eerder in Zuidplas aangenomen VVD motie (bij evt. opvang ook oog voor capaciteit zorg, onderwijs en openbare orde) kwam op tafel.

Volgens de ‘deal’ zal ook Zuidplas meer statushouders een woning moeten geven. Maar als die woningen er niet zijn, dan zijn ze er niet. Al met al blijft er dus een vorm van dwang, voor de VVD Zuidplas dus een no-go.

Toch geeft het ook kansen: er worden (als het goed is) op kosten van het rijk flexwoningen gebouwd, waarbij 1/3 van de woningen voor statushouders zouden zijn en 2/3 van de woningen voor de lokale woningzoekenden. De lokale VVD gaat het uiteraard nadrukkelijk volgen.

Rond 17:30 uur moest Eric van der Burg weer verder. De buurt keek hier haar ogen uit toen de dienstauto weer voor kwam rijden en hij en zijn assistente weer instapten.