Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Zuidplas

Stichting Leergeld verhoogt grens van 120% naar 130% van het sociaal minimum

De gemeente Zuidplas heeft voor de jaren 2021 t/m 2023 een goederenovereenkomst afgesloten met
de Stichting Leergeld Hollandsche IJssel. In de goederenovereenkomst is opgenomen dat Leergeld (tweedehands) computers, laptops, rekenmachines, tablets, (tweedehands) fietsen en andere direct
aan school gerelateerde goederen verstrekt aan kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die opgroeien in een
huishouden met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Stichting Leergeld heeft de gemeente verzocht de inkomensgrens voor de verstrekking van goederen bekostigd vanuit gemeentelijke budgetten, in 2023 tijdelijk op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. Het college heeft hier op 10 januari jl. mee ingestemd.

De verwachte extra kosten (c.a. € 5.000) voor de tijdelijke ophoging passen binnen het Armoedebudget.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen