Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Informatieavond Middengebied – dinsdag 31 januari 2023

Om te komen tot het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied, worden verschillende deelproducten voorbereid. Deze deelproducten worden de komende maanden aan de gemeenteraad gepresenteerd.

In sommige gevallen gaat het om concepten waarover nog geen besluiten zijn genomen, die we vervolgens verder kunnen aanscherpen en verrijken na bespreking met de gemeenteraad.

Tijdens deze informatieavond (dinsdag 31 januari 2023 vanaf 20.00 uur) gaan we met de gemeenteraad in gesprek over de visie Dorps Karakter (concept), de Ruimtelijke verkenning voorzieningen (concept, voorheen voorzieningenprogramma) en over het onderwerp energie. De visie Dorps Karakter beschrijft op hoofdlijnen wat er met het dorpskarakter wordt bedoeld en op welke wijze in de verdere planvorming invulling wordt gegeven. In de ruimtelijke verkenning voorzieningen kijken we naar de ambities voor het bestemmingsplan in relatie tot de commerciële- en maatschappelijke voorzieningen voor het Middengebied. Op verzoek van het presidium is het onderwerp energie toegevoegd voor nadere toelichting naar aanleiding van de presentatie van het concept-MER eind afgelopen jaar.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn om of om de avond digitaal te volgen. Via www.zuidplas.raadsinformatie.nl kunt u de agenda bekijken, de bijbehorende stukken inzien én op 31 januari kunt daar ook de informatieavond live volgen.