Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Gericht rivierkreeften wegvangen blijkt effectief;
waterplanten keren terug

De meerjarige proef met het wegvangen van uitheemse rivierkreeften in de Krimpenerwaard heeft resultaat. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er nu weer onderwaterplanten in het pilotgebied. Dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit. Waterplanten hebben een sleutelrol in het
onderwaterleven. Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen een leefgebied voor vissen en andere waterdieren.

Sinds 2021 voert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard samen met provincie Zuid-Holland een meerjarige praktijkproef uit in een polder bij Berkenwoude. Met de proef in dit agrarisch gebied onderzoeken ze de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Met reductievisserij wordt het aantal kreeften verminderd tot een aantal in
een veenpolder dat bijdraagt tot herstel van de natuurlijke balans. Dit blijkt succesvol: na twee jaar gericht kreeften wegvangen, groeien er nu weer onderwaterplanten -zoals blaasjeskruid- in de sloten van het onderzoeksgebied.

Verloop van het onderzoek
De meerjarige proef startte in 2021 in een testgebied van 70 hectare met ongeveer 15 kilometer aan sloot. Met ongeveer 600 bewezen effectieve vangtuigen (fuiken en korven) werd in twaalf weken ongeveer 2.000 kilo rivierkreeften gevangen. Naar schatting is dit ongeveer de helft van de vangbare kreeften (5 centimeter of groter). Op basis van modellen is dit te weinig om te zorgen voor terugkeer van de waterplanten in sloten, die eerder waren leeg- en kaalgevreten door de rivierkreeften.

In 2022 is de inzet vergroot en verlengd. Met bijna 800 fuiken en korven is in 18 weken ongeveer 2.500 kilo rivierkreeften weggevangen. Met deze inspanning is het gewenste resultaat wel behaald: in een groot deel van het testgebied zijn weer waterplanten gaan groeien. Dit toont aan dat gericht en intensief wegvangen van uitheemse rivierkreeften in een gebied als de Krimpenerwaard effectief kan zijn voor het laten herstellen van slootvegetatie.


In 2023 loopt de wegvangproef door om te zorgen dat (met beheervisserij) het bereikte effect behouden blijft en om te bepalen hoeveel inzet daarvoor nodig is.