Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Zuidplas wordt geen aandeelhouder van Stedin

Om maatschappelijke opgaves te bereiken wil Stedin haar eigen vermogen versterken met circa € 1,8
miljard. Er is besloten door Stedin om een emissieproces te starten gericht op nog niet
aandeelhoudende gemeenten en provincies binnen het verzorgingsgebied van Stedin. Voor Zuidplas
komt de deelname uit op 7,8 miljoen (voor 0.6% van de aandelen). De gemeente Zuidplas heeft
besloten niet toe te treden als aandeelhouder in Stedin op basis van de huidige stand van zaken.

De gemeente Zuidplas heeft besloten niet toe te treden als aandeelhouder in Stedin op basis van de
huidige stand van zaken. De gemeente Zuidplas staat als groeigemeente de komende jaren immers
voor uitdagende (financiële) opgaven. De gemeente heeft een schuldquote van 134% in de begroting
van 2023. Daarnaast loopt deze op de komende jaren door met name de doorontwikkeling van het
Middengebied. Het is niet wenselijk zonder zwaarwegende beleidsmatige motivatie de schuldpositie
verder te vergroten. Het wel of niet toetreden als aandeelhouder in Stedin heeft namelijk geen directe
invloed op de toekomstbestendigheid van en investering in de lokale energie-infrastructuur. Dit besluit
is in lijn met een eerder genomen besluit over een kapitaalstorting in Alliander.

Consequenties
Het niet toetreden als aandeelhouder in Stedin zal geen zwaarwegende consequenties hebben voor de
gemeente Zuidplas. Het heeft geen directe invloed op de toekomstbestendigheid van en investering in
de lokale energie-infrastructuur. Op basis van de Elektriciteitswet en de Gaswet moet Stedin voldoende
infrastructuur bieden om te voorzien in de energiebehoefte. Het al dan niet versterken van het eigen
vermogen van Stedin door toe te treden als aandeelhouder ontslaat hen niet van de plicht de
leveringszekerheid in de gemeente Zuidplas te borgen. Het is de verantwoordelijkheid van Stedin om te
zorgen dat dit gewaarborgd blijft.