Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Inloopdagen M.E.R. afgelopen week

Afgelopen donderdag en zaterdag zijn er inloopdagen geweest in het gemeentehuis m.b.t. het middengebied. Elk uur was er een korte presentatie van ongeveer 20 minuten. Per thema was er daarnaast een aparte ruimte waar men o.a. vragen en reacties kon geven op de thema’s duurzaamheid, landschap en energie. Maar daarnaast ook over mobiliteit en geluid en hoe er met water wordt omgegaan in het gebied. Ook was opgavemanager Marco van Lente aanwezig voor alle overige vragen m.b.t. de ontwikkeling van het middengebied.

Wat is een milieueffectrapportage (M.E.R.)?
Bij het doorlopen van een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) worden de milieueffecten van een plan of project in beeld gebracht. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport (MER). Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.
Met een m.e.r. krijgt het milieu een plaats in de besluitvorming over een plan of project. Naast de effecten voor het milieu worden ook alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen.

Een MER voor het middengebied
In het MER voor het Middengebied wordt in kaart gebracht welk effect de ontwikkeling van het Middengebied heeft op de fysieke leefomgeving. Dat gaat dus over bijna alles wat zich buiten bevindt zoals: gebouwen, bodem, water, natuur, verkeer en geluid en het opwekken van duurzame energie en nog vele andere onderwerpen.

Hoe nu verder?
De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Dat heeft zij ook gedaan voor de gemeente Zuidplas. In dit advies staat aangegeven wat volgens de Commissie nodig is om een tot een goed MER te komen ten behoeve van
het bestemmingsplan. Daarbij hoort onder andere het uitwerken van verschillende alternatieven. Zo is er onderzoek gedaan naar klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulariteit en duurzame energie en een `groen-blauw raamwerk’. Ook de effecten van deze alternatieven zijn beschreven. Deze effectbeschrijvingen worden betrokken bij het formuleren van een zogenaamd
voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief zal worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en wordt daarna opgenomen in het bestemmingsplan.
Dit bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Over het MER geeft de Commissie m.e.r. opnieuw een advies.