Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Watercoaches helpen mee waterkwaliteit rond glastuinbouw te verbeteren

De waterkwaliteit is nog niet overal goed. In water rondom glastuinbouw zitten niet-natuurlijke stoffen zoals bestrijdingsmiddelen en fosfaat uit bijvoorbeeld (kunst)mest.

Deze stoffen in het water leiden tot schadelijke effecten op planten en dieren. Als extra stap om de waterkwaliteit te verbeteren, kunnen glastuinbouwbedrijven in ons gebied nu samen met een watercoach de waterstromen in kaart brengen en eventuele lekstromen vinden en oplossen.

Minder overschrijdingen
Het aantal overschrijdingen van de toegestane hoeveelheid stoffen in het water is in de afgelopen 10 jaar verminderd. Tóch vinden we op veel plaatsen nog steeds te veel stoffen. Watercoaches gaan glastuinbouwbedrijven helpen bij het verder verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte water in hun omgeving.

Lekdichte kassen
Een kas waarin niet-natuurlijk stoffen worden gebruikt, moet lekdicht zijn. Op die manier kunnen deze stoffen niet ontsnappen via een (lekke) leiding, de bodem of andere routes uit de kas. Samen met de Glastuinbouwsector (GTNL) wordt gewerkt aan het stoppen van lozingen en lekkages naar het oppervlaktewater en aan het stimuleren van waterbewust ondernemen. De inzet van watercoaches is daar een voorbeeld van.

Wat doet het waterschap?
Als waterschap zijn we al jaren actief in het glastuinbouwgebied. We meten op verschillende plekken de kwaliteit van het water en de stoffen die erin zitten. Krijgen wij via ons meetpunt een overschrijding van een stof binnen, dan doen onze handhavers onderzoek naar de mogelijk lozer door onder meer te kijken naar:

  • in welke specifieke teelt de stof wordt gebruikt
  • of seizoensgebonden activiteiten een rol spelen
  • of bedrijven een hoger risico op lozen hebben (zoals vollegrondteelt of gehuurde kassen)
  • de stromingsrichting van het water en de afbreektijd van het middel

De overschrijding wordt gemeld aan Glastuinbouw Nederland. Zij zorgen ervoor dat de tuinders in de omgeving geïnformeerd worden. Bij een overtreding of nalatigheid kunnen wij overgaan op handhaven door middel van een dwangsom of strafbeschikking. Ook nemen we regelmatig contact op met de Nederlandse Voedsel- En Warenautoriteit om informatie te krijgen voor welk type gewas een stof gebruikt kan worden. Met deze gegevens proberen wij de lozer op te sporen.